Hoe weet een school of een leerling ook elders ingeschreven is?

Scholen en centra kunnen via hun schooladministratiepakket te weten komen welke leerlingen tijdens het lopende schooljaar ook elders ingeschreven zijn, met vermelding van de school of het centrum, het moment van inschrijving en de periode van overlap.  

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen scholen en centra ook raadplegen of leerlingen voor het volgende schooljaar elders ingeschreven zijn. Via het schooladministratiepakket kunnen scholen en centra informatie raadplegen over de schoolloopbaan (de vorige en volgende school of centrum) van leerlingen, met vermelding van de school of het centrum, het moment van inschrijving en het voorziene moment van eerste lesbijwoning. Voor basisscholen wordt informatie over inschrijvingen voor het volgende schooljaar pas zichtbaar vanaf 1 juli van het lopende schooljaar.