Hoe kan ik weten of al mijn inschrijvingen effectief in de databank van AGODI geregistreerd zijn?

Binnen Mijn Onderwijs kan u een overzicht aanvragen van de ingeschreven leerlingen op een door u gekozen datum. Dit document geeft de situatie weer zoals deze gekend is binnen de databank van AGODI en biedt u een controle-instrument. U kan dit doen voor de scholen en centra waarvoor u rechten heeft op het thema 'leerlingen (vertrouwelijk)'.