Hoe kan een school of centrum gegevens aan AGODI bezorgen voor het schooljaar begint?

Een school of centrum beschikt meestal pas in de loop van het schooljaar over een stabiel leerlingenbestand.
 

Hoewel scholen en centra de in- en uitschrijvingen op het ogenblik van inschrijving of vlak na de inschrijving (binnen de 7 kalenderdagen en uiterlijk op de eerste dag van de lesbijwoning) in hun schooladministratiepakket registreren, kunnen ze deze informatie daarna nog wijzigen. Zodra zij bepaalde gegevens in hun schooladministratiepakket aanpassen, komt de gewijzigde informatie ook in de databank van AGODI terecht. Hierdoor bevat de databank van AGODI steeds dezelfde informatie als het schooladministratiepakket van de school of centrum.

Met het oog op een correcte berekening van omkadering en werkingsmiddelen is het wel van belang dat de leerlingengegevens tijdig volledig en correct in de databank van AGODI toekomen.