Discimus in de kijker

 
 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, zet weer een nieuwe stap richting digitalisering. Het agentschap is de eerste aanspreekpartner van en voor de scholen wat betreft gegevensuitwisseling. Vroeger gebeurde dat vooral via papieren documenten. Het agentschap is echter de digitale weg ingeslagen. Het wil de planlast voor scholen zo veel mogelijk beperken. Tegelijk zorgt het agentschap ook voor eenvoudige, gebruiksvriendelijke tools voor de scholen.

Tot nog toe stuurden scholen jaarlijks zo’n 3.000 keer het formulier 'Herberekening in het kleuteronderwijs'. Dat formulier was nodig als een school bijkomende instaplestijden wilde gebruiken.

AgODi kan dit formulier nu schrappen via DISCIMUS. Scholen geven in DISCIMUS onder andere de aan- en afwezigheden van leerlingen elektronisch door. Aangezien het agentschap zelf over de nodige informatie beschikt, hoeven de scholen geen extra stappen meer te ondernemen om recht te hebben op deze lestijden.

 
 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, won met DISCIMUS al de e-Gov Award voor Gebruiksvriendelijkheid van Agoria en de Indigo- Innovatieprijs in de categorie Efficiëntie. Nu staat DISCIMUS op de shortlist van EPSA 2013. EPSA of het European Institute of Public Administration selecteert projecten in verschillende Europese landen. DISCIMUS wordt nu al als een voorbeeld van ‘Best Practice’ erkend.

EPSA zal AgODi een bezoek brengen tussen juli en de eerste twee weken van september. Dan zullen de afgevaardigden vragen stellen over DISCIMUS en het project komen bekijken. De uiteindelijke winnaar wordt op 25 september 2013 bekendgemaakt. Alvast een dikke proficiat aan alle collega’s die meegewerkt hebben aan DISCIMUS!

 
 

In ‘13’, het magazine voor het personeel van de Vlaamse overheid, staat in de editie van maart 2013 een groot artikel rond ‘Geniale overheid’. Eén van de projecten die er besproken wordt, is DISCIMUS van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Magazine ‘13’, mrt 2013

 
 
Discimus ontvangt de Indigo-award 2013

Op dinsdag 19 februari 2013 ontving AgODi met DISCIMUS de Indigo-innovatieprijs in de categorie efficiëntie.

 
 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) startte in april 2012 met een nieuw systeem om leerlingengegevens uit te wisselen, DISCIMUS. Het project is geslaagd dankzij een goede samenwerking tussen AgODi, HP-Belgacom, de schoolsoftwareleveranciers en de medewerking van alle scholen.

Begin januari 2013 werd de miljoenste registratie in het systeem genoteerd. Het bleek te gaan om een leerling van GO! campus Genk - TA De Wijzer.

Op maandag 4 februari bezochten dhr. Guy Janssens, administrateur-generaal van AgODi, dhr. Peter Van Poucke, projectleider DISCIMUS en dhr. Peter Bex, adjunct van de directeur de school voor een werkbezoek. Hierbij werden de werking en de verdere mogelijkheden van DISCIMUS uitvoerig besproken. Verder kwamen verschillende onderwijskundige thema’s zoals de inschrijvingsprocedure en de leerlingenbegeleiding uitgebreid aan bod. Als afsluiting van het bezoek werd de verantwoordelijke van de leerlingenadministratie verrast met een ruiker bloemen.

Werkbezoek AgODi in aanwezigheid van de administrateur-generaal aan TA De Wijzer te Genk
 
 

Op 8 januari 2013 werd de 1 miljoenste leerling ingeschreven via DISCIMUS.

DISCIMUS kan je omschrijven als een leerlingendatabank. Scholen en centra voor deeltijds onderwijs kunnen via het systeem heel eenvoudig en op elk tijdstip gegevens met het Agentschap voor Onderwijsdiensten, AgODi, uitwisselen. AgODi heeft DISCIMUS op vraag van minister Pascal Smet ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de eisen van een moderne, gemakkelijk bereikbare en digitale overheid.

Eind april 2012 werd de eerste inschrijving in DISCIMUS geregistreerd. Nog geen 9 maanden later hebben we de kaap van 1 miljoen inschrijvingen bereikt. DISCIMUS was in een eerste fase vooral van belang om dubbele inschrijvingen te kunnen vaststellen. In de regelgeving is het op dit moment niet mogelijk om dubbele inschrijvingen te voorkomen, maar via DISCIMUS zijn scholen nu tenminste op de hoogte als een bepaalde leerling zich ook in een andere school heeft ingeschreven. In het licht van de capaciteitsproblematiek is dat heel belangrijk.

In november 2012 is de tweede fase van DISCIMUS van start gegaan. Vanaf dan kunnen scholen en centra voor deeltijds onderwijs ook aan- en afwezigheden registreren.

In de loop van de komende jaren zullen er geleidelijk meer leerlingengegevens via DISCIMUS uitgewisseld worden. Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt DISCIMUS de unieke bron voor heel wat leerlingengegevens, zoals in- en uitschrijvingsgegevens, leerlingenkenmerken en aan- en afwezigheidsgegevens. Belangrijke processen, zoals de leerplichtcontrole, de berekening van de omkadering en werkingsmiddelen van scholen en centra, de opvolging van de Bijzondere Financieringswet, zullen vanaf dan aan de hand van DISCIMUS gebeuren.

Met DISCIMUS zullen we ook het luxeverzuim in kaart kunnen brengen. We zullen kunnen nagaan hoe groot de problematiek is. De eerste resultaten daarvan verwachten we rond de paasvakantie. Dit schooljaar zal het nog steekproefsgewijs zijn, vanaf volgend schooljaar moeten we een volledig zicht krijgen op het luxeverzuim.

Dankzij DISCIMUS kunnen in de toekomst ook een aantal papierstromen tussen de onderwijsinstellingen en de overheid afgebouwd worden. Naast de scholen en centra van het basis- en secundair onderwijs zullen er geleidelijk ook andere onderwijsinstellingen in het project betrokken worden.

Met DISCIMUS zet AgODi een verdere stap richting een efficiënte en effectieve overheid. Zo denkt ook Agoria erover, want AgODi kreeg voor DISCIMUS de e-gov award voor gebruiksvriendelijkheid.

 
 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) heeft met het project DISCIMUS de e-gov award voor "Gebruiksvriendelijkheid" gewonnen, uitgereikt door Agoria.

In de eerste plaats willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot het project. Naast alle collega’s die aan het project meewerkten, willen we ook de schoolsoftwareleveranciers, onze ICT-partner HB-Belgacom en niet in het minst alle scholen en centra hierbij niet vergeten.

AgODi beschouwt deze prijs als een sterke stimulans om ook in de toekomst te blijven inzetten op een goede, digitale en gebruiksvriendelijke dienstverlening.

Discimus ontvangt Agoria E-gov award voor gebruiksviendelijkheid

Meer over de E-gov awards op de website van Agoria

Bron foto: Agoria