Discimus: omzettingstabel aan- en afwezigheidscodes

Toelichting

Code

Aan- en afwezigheidscode
tot en met schooljaar 2018-2019

Afwezigheidscode
vanaf 1/09/2019

Aanwezigheidscodes

Te laat

L

Indien van toepassing:
R, Z, H, P of B

(enkel SO) Afwezigheid op school wegens stage

W

Niet meer van toepassing

(enkel SO) Spreiding van het lesprogramma

G

Niet meer van toepassing

Niet-leerplichtige kleuters

Aan- of afwezigheid van niet-leerplichtige kleuters

|
= AANwezigheid niet-leerplichtige kleuter

A
= AFwezigheid niet-leerplichtige kleuter

Van rechtswege gewettigd afwezig

Van rechtswege gewettigde afwezigheid met verklaring ouders of officieel document:

 • Bijwonen van een familieraad
 • Huwelijk
 • Begrafenis
 • Oproeping rechtbank
 • Onderworpen zijn aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. staking van het openbaar vervoer, overstroming)
 • Levensbeschouwelijke feestdag
 • (enkel BaO) Deelname als topsportbelofte aan sportieve manifestaties in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging (*)
 • (enkel SO) Afleggen van proeven voor de examencommissie
 • (enkel SO) Vlaamse ScholierenKoepel

R

R

Afwezigheid omwille van een tuchtmaatregel terwijl de leerling niet op school wordt verwacht:

 

 

 

 • Definitieve uitsluiting

T

R

 • Tijdelijke uitsluiting

U

R

 • Preventieve schorsing

Y

R

(enkel SO) Afwezigheid omwille van topsportstatuut, topkunstenstatuut of ballet

C

R

(enkel SO) Moederschapsverlof

J

R

Afwezigheid wegens ziekte:

 

 

 • Met een schriftelijke verklaring van de ouders

Z

Z

 • Met een medisch attest

D

Z

 • Met een attest dat het verblijf in een type 5-school bevestigt

D

Z

(enkel SO) Niet invulling werkplekleren niet door onwil

M

M

Afwezigheid door de directie gewettigd

Afwezigheid om persoonlijke redenen mits akkoord van de directie

P

P

Afwezigheid omwille van time-out, NAFT of zorgboerderij

O

P

Afwezigheid omwille van deelname aan sportieve/culturele manifestatie

S

P

Afwezigheid omwille van rouwperiode bij overlijden

Q

P

Afwezigheid omwille van trekperiode (binnenschippers, kermis- en circusexploitanten, woonwagenbewoners)

V

P

 

Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lestijden

 

H

H
voor buitengewoon onderwijs (BaO & SO)

P
voor gewoon onderwijs (BaO & SO)

(enkel BaO) Afwezigheid omwille van topsporttraining voor tennis, zwemmen of gymnastiek

C

P

Problematische afwezigheden

Problematisch afwezig wegens:

 

 

 • Afwezigheid wegens ziekte, gestaafd met een twijfelachtig medisch attest (Dixit-attest)

B

B

 • Op basis van het oordeel van de school kan “Te laat” gelijkgesteld worden met “problematisch afwezig”

L

B

 • (enkel SO) Problematisch afwezig werkplekleren (voortraject, brugtraject of arbeidsdeelname)

F

B

 • (enkel SO) Niet-invulling werkplekleren door onwil

K

B

 • Andere redenen die niet van rechtswege of door de school gewettigd kunnen worden

B

B

(*) Tot maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar. Vanaf de 11de halve schooldag geldt een afwezigheid omwille van deelname aan sportieve/culturele manifestatie door de school gewettigd.

Opmerking: De alternatieve codes * (pedagogische studiedag), + (facultatieve verlofdag) en ° (halve dag administratie/verkiezingen) blijven behouden.