Subsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen in schooljaar 2015-2016

Update augustus 2017

Schoolbesturen konden in schooljaar 2015-2016 een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kon als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wilde uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

Alle kosten die gepaard gingen met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, werden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moesten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze bleven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

De units worden gesubsidieerd en gefinancierd voor een periode van minimaal drie en maximaal 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Het is mogelijk om in de contracten een clausule tot verlenging op te nemen. Die verlenging situeert zich ook binnen de termijn van 24 maanden met als einddatum 31 december 2017.