Anderstalige nieuwkomers

Ouders en leerlingen

Heb je vragen over het het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers? Dan kan je terecht bij het informatiepunt voor ouders en leerlingen in het basisonderwijs en bij het informatiepunt voor ouders en leerlingen in het secundair onderwijs.

Scholen

Wat is onthaalonderwijs? Hoe wordt dit in het basisonderwijs georganiseerd? Welke leerlingen komen in aanmerking voor onthaalonderwijs? Welke formaliteiten moet je in orde brengen? Op welke bijkomende werkingsmiddelen en omkadering heeft jouw school recht? Hier vind je meer informatie:

Gewoon basisonderwijs

Secundair onderwijs

Toeleiding van nieuwkomers naar de scholen

Scholen, opvangpartners, LOP's, lokale besturen... kunnen bij AGODI terecht voor vragen over de toeleiding van nieuwkomers naar de scholen. AGODI biedt ook ondersteuning bij de toeleiding van leerlingen uit asielcentra naar de scholen. Via de bovenstaande link vind je ook meer informatie terug over het ondersteuningsaanbod van AGODI en de rol van de LOP's hieromtrent.

Cijfers en rapporten over het onthaalonderwijs

Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.

Cijfers voor basisonderwijs 

xlsx bestandoverzicht_AN_BaO_cijferrapporten_apr2021.xlsx (55 kB)

Cijfers voor secundair onderwijs

xlsx bestandoverzicht_AN_SO_cijferrapporten_apr2021.xlsx (49 kB)

Tweejaarlijks rapporteert AGODI over de belangrijkste evoluties in het onthaalonderwijs. Je vindt deze rapporten hier terug. 

Tweejaarlijkse rapporten

Rapporten over anderstalige nieuwkomers

Meer informatie

Neem een kijkje op deze pagina's: