Directie en secretariaat

Welke maatregelen kan je nemen om je leerlingen en personeel te beschermen tegen het coronavirus Covid-19? Hoe licht je de ouders in? Wat doe je als leerlingen of personeel afwezig zijn?

Je vindt hier terug hoe je de aanmeldingsprocedure organiseert.

Afsluiting betaling

Je kan hier de kalender 2019-2020 bekijken. De kalenders voor de andere schooljaren vind je nog altijd terug bij de jaarkalenders

Hier vind je informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.

Je leest hier meer over de hulpmiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een beperking.

Hervorming DKO: gevolgen personeel

Je leest hier over de elektronische uitwisseling van leerlingengegevens. Bekijk ook de veelgestelde vragen Discimus

Je vindt meer informatie over het geïntegreerd onderwijsaanbod, recht op inschrijving en rechtsbescherming.

Bekijk de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid.

AGODI ondersteunt het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers.

Beveiligde omgeving voor scholen voor:

Fietsvergoeding
Programmaties 2017-18