Directie en secretariaat

Afsluiting betaling
Gegevensbescherming in het onderwijs

Jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.

Hervorming DKO: gevolgen personeel

Geïntegreerd onderwijsaanbod, recht op inschrijving, rechtsbescherming

Lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid

AGODI ondersteunt het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers

Organisatie van huisonderwijs

Beveiligde omgeving voor scholen voor:

 • dienstbrieven
 • databundel school
 • doorlichtingsverslagen (laatst goedgekeurde versie)
 • dataloep
 • salarisoverzicht
 • overzicht VKA's
 • monitor lerarenplatform
  Bekijk het instructiefilmpje

 • NIEUW!
  monitor niet-ingevulde vervangingen

  Bekijk het instructiefilmpje

Fietsvergoeding
Programmaties 2017-18