Hoe verloopt de bemiddeling bij de Vlaamse bemiddelingscommissie?

De bemiddeling in 8 stappen

 1. Je dient een bemiddelingsverzoek in.
   
 2. De voorzitter of de secretaris belt je op en geeft uitleg over bemiddeling.
   
 3. De secretaris brengt de andere betrokkenen  op de hoogte en vraagt bij hen informatie op.
   
 4. De commissie gaat na of je verzoek ontvankelijk is, dan wel of er eerst nog andere stappen nodig zijn.
   
 5. Is je verzoek niet ontvankelijk? Dan belt iemand van de commissie je op en legt uit waarom.
   
 6. Is je verzoek wel ontvankelijk? Dan nodigt de secretaris je samen met de andere partijen uit voor een bemiddelingsgesprek.
   
 7. De voorzitter leidt het gesprek tussen de ouders, de school en het CLB in aanwezigheid van de  commissieleden. De commissie neemt zelf geen beslissing of doet geen uitspraak. Ouders, school en CLB zoeken samen naar een oplossing.
   
 8. De bemiddeling leidt ofwel tot een oplossing waar alle partijen zich kunnen in vinden, ofwel niet tot een oplossing.

 

Een schema van het verloop van de bemiddeling, en meer informatie over de commissie, vind je op de overzichtspagina.

Contact