Vlaamse bemiddelingscommissie

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt over toegang tot het buitengewoon onderwijs.

 
 

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op vraag van ouders, het clb of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

 
 

De voorzitter van de commissie is een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar. De commissieleden zijn vertegenwoordigers van

  • De representatieve organisaties van de CLB’s
  • De representatieve verenigingen van ‘inrichtende machten’ (schoolbesturen), of het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Ouderverenigingen

De samenstelling van de commissie ligt vast in een ministerieel besluit.

 

 
 

 

Principes

De voorzitter van de commissie brengt ouders, school en clb die het oneens zijn rond de tafel om naar elkaar te luisteren en elkaars standpunten te begrijpen.

Een bemiddelingsgesprek kan pas plaatsvinden als alle partijen ermee instemmen om informatie uit te wisselen en openlijk te bespreken.

Tijdens het gesprek staat het belang van het kind centraal. Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te doen. Samen met de bemiddelaar zoeken de ouders, de school en het clb naar een oplossing.

De commissie neemt geen beslissing en geeft geen advies. De oplossing van het probleem blijft in handen van de betrokken partijen.

Wat kan je verwachten van de bemiddelaar?

  • Een onpartijdige houding
  • Aandacht voor de behoeften en belangen voor alle partijen
  • Bijzondere aandacht voor het belang van het kind
  • Bemiddelingsvaardigheden

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Als je aan een bemiddelingsgesprek deelneemt, wordt van je verwacht dat je:

  • Actief deelneemt aan het gesprek
  • Bereid bent om naar de anderen te luisteren
  • Op een respectvolle manier praat
 
 

Ouders, een school of een clb kunnen een verzoek om te bemiddelen met een formulier indienen: 

 
Contact