Commissie Zorgvuldig bestuur - Veelgestelde vragen

 
 

Het schoolbestuur mag geen bijdrage vragen voor lesmateriaal (kopieën, bibliotheek e.a.) noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Een aantal algemene kosten (Reprobelbijdrage en de diverse heffingen inzake milieu) die schoolbesturen maken bij het organiseren van onderwijs (uitgaven gelinkt aan de werking van de school als geheel waarvoor er een werkingsbudget is van de overheid), kunnen niet opgenomen worden in de bijdrageregeling.

pdf bestandZorgvuldig_bestuur_BAOBijdragemilieuheffingen19.pdf (19 kB)

 
 

De onderwijsregelgeving laat toe dat voor afzonderlijke dienstverlening zoals naschoolse studie, middagtoezicht een bijdrage gevraagd kan worden aan de ouders. Het concrete prijzenbeleid dient reëel te zijn en wordt na het participatieproces aan alle ouders op voorhand schriftelijk medegedeeld via het schoolreglement.

pdf bestandCZB/KL/KBO/2003/28 Bijdrage voor de naschoolse studie.pdf (14 kB)

pdf bestandCZB/V/KBO/2003/34 Bijdrage voor toezicht in de refter.pdf (14 kB)

pdf bestandCZB/V/KBO/2004/39 Bijdrage voor reftergebruik.pdf (17 kB)

pdf bestandCZB/V/KBO/2004/45 Bijdrage voor middagtoezicht en voedingproducten.pdf (17 kB)

 
 

In het secundair onderwijs kan een schoolbestuur voor kopieën die in het noodzakelijke onderwijs- en schoolprogramma van de leerling gebruikt worden een bijdrage vragen aan de ouders. Administratieve kosten van de schoolorganisatie of kopieën voor het personeel kunnen niet via algemene kostenrubrieken als "kopies allerlei" doorgerekend worden naar de ouders en de leerlingen.

pdf bestandZorgvuldig_bestuur_SOBijdrageKopies64.pdf (15 kB)

 
 

Op basis van de geldende regelgeving voor het secundair onderwijs kunnen diensten en goederen die nodig zijn voor het leren en opvoeden in het onderwijs aangerekend worden in de bijdrage van de ouders. Vervolgens dienen alle ouders schriftelijk op voorhand duidelijke en precieze informatie over de verschillende soorten bijdragen te ontvangen.

pdf bestandZorgvuldig_bestuur_SOBijdrageLeermiddelen65.pdf (16 kB)

Er kan geen bijdrage zijn voor kosten gemaakt door het schoolbestuur voor drukwerken, tijdschriften, e.a. die niet direct ten goede komen van het leren en opvoeden van een bepaalde leerling, maar gemaakt zijn voor de algemene werking van de school.

pdf bestandZorgvuldig_bestuur_KostOpendeur53.pdf (15 kB)

Het schoolbestuur mag geen bijdrage vragen als tussenkomst in de aanschaf of het onderhoud van grote duurzame leermiddelen die in het patrimonium blijven van het schoolbestuur (vb. piano, bibliotheek, machines). Een aantal algemene kosten (Reprobelbijdrage en de diverse heffingen inzake milieu) die schoolbesturen maken bij het organiseren van onderwijs kunnen niet verhaald worden op de leerlingen.

pdf bestandCZB/KL/KSO/2003/18 SO Bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen.pdf (20 kB)

 
 

Een schoolbestuur kan organisaties die bijdragen tot een project in de school als sponsor vermelden op de schoolwebsite en in die ruimtes die niet gebruikt worden voor opvoedings- en onderwijsactiviteiten noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, voor zover rekening gehouden wordt met de decretale principes inzake reclame en sponsoring en de eerlijke concurrentie.

pdf bestandCZB/V/KBO/2004/55 Reclame en sponsoring schoolwebsite.pdf (16 kB)

 
 

Een schoolbestuur kan individuen en/of organisaties als sponsor vermelden in de schoolkrant voor zover rekening gehouden wordt met de decretale principes inzake reclame en sponsoring en de eerlijke concurrentie.

Reclame en sponsoring kunnen wel betrokken worden bij de aankondiging van eenmalige activiteiten op school buiten het opvoeden en leren binnen het onderwijsprogramma.

pdf bestandCZB/V/KBO/2004/59 Reclame en sponsoring voor schoolblad of eenmalig drukwerk.pdf (14 kB)