CZB adviezen en beslissingen: participatie gesubsidieerd onderwijs

pdf bestandCZB-KL-P-KBO-2021-471-Oprichting-schoolraad-miskenning-overlegbevoegdheid-schoolraad.pdf (228 kB)
pdf bestandCZB-KL-P-KBO-2021-469-Miskenning-participatiedecreet-bij-beslissing-tot-herstructurering-onderwijsaanbod..pdf (214 kB)
pdf bestandCZB-KL-P-KSO-2021-468b-.miskennen van het participatiedecreet bij beslissing tot sluiting school.pdf (178 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2021_470_Miskennen_vh_participatiedecreet_bij_beslissing_tot_aanpassing_vd_schooluren.pdf (236 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KSO_2021_468_Miskennen_vh_participatiedecreet_bij_beslissing_tot_sluiting_school.pdf (223 kB)
pdf bestandZB_KL_P_KSO_2021_467_Miskennen_vh_participatiedecreet_bij_beslissing_tot_afbouw_vh_onderwijsaanbod.pdf (270 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2021_465_Miskenning_vh_participatiedecreet_bij_beslissing_tot_herstructurering_onderwijsaanbod.pdf (229 kB)
pdf bestandCZB_KL_Vz_2021_464_oprichting_schoolraad.pdf (184 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KSO_2020__429b_Miskennen_participatiedecreet_bij_hervorming_studieaanbod.pdf (181 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2020_451 Miskenning participatiedecreet bij beslissing tot overdracht scholen.pdf (203 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2020_450 Miskenning participatiedecreet bij beslissing tot herstructurering.pdf (220 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KSO_2020_444+447 Miskennen participatiedecreet bij beslissing tot verhuizing en structuurwijziging school.pdf (234 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KSO_2019_438+439+440+441 Miskennen participatiedecreet bij totstandkoming plan tot hervorming studieaanbod.pdf (218 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2019_434 Miskennen participatiedecreet bij opheffing vestigingsplaats.pdf (89 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KSO/431 Miskenning overlegbevoegdheid schoolraad bij invoering laptopproject.pdf (117 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/2019/429 Miskennen participatiedecreet bij hervorming studieaanbod.pdf (89 kB)
pdf bestandCZB_KL_KSO_2019_423 Miskennen participatiedecreet.pdf (44 kB)
pdf bestandCZB_2018_onbevoegdheid commissie beslissing 408.pdf (47 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KSO/2018/403_miskennen participatiedecreet bij stopzetting opleiding 403.pdf (384 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KSO/2018/402_miskennen participatiedecreet bij omvorming naar eerstegraadsschool 402.pdf (291 kB)
pdf bestandCZB/KL/Vz/2018/401_onbevoegdheid commissie 401.pdf (145 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2017_399_Miskennen_participatiedecreet_bij_opheffing_onderwijsniveau.pdf (89 kB)
pdf bestandCZB_KL_P_KBO_2017_392_Vertegenwoordiging_geleding_ouders_in_de_schoolraad.pdf (74 kB)
pdf bestandCZB_V_P_KBO_2017_389_Vertegenwoordiging_geleding_ouders_in_de_schoolraad.pdf (74 kB)
pdf bestandCZB/V/P/GV/2016/383 oprichting van meerdere schoolraden per school.pdf (66 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2016/373 miskennen overlegbevoegdheid schoolraad bij sluiting vestigingsplaats.pdf (63 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KSO/2015/369_miskennen_overlegbevoegdheid_schoolraad_bij_sluiting_vestigingsplaats.pdf (150 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/Vz/2015/364 miskennen bevoegdheid van een schoolraad uit het gemeenschapsonderwijs.pdf (44 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2015/362 Oneerlijke concurrentie en miskennen bevoegdheid schoolraad.pdf (73 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2015/361 Miskennen participatiedecreet.pdf (97 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/GV/2015/358b Miskennen overlegbevoegdheid schoolraden.pdf (98 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/GV/2015/358 Miskennen overlegbevoegdheid schoolraden.pdf (95 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2014/353 Miskennen overlegbevoegdheid schoolraad.pdf (188 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2014/352c Miskennen bevoegdheid schoolraad bij wijziging schoolreglement.pdf (53 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2014/352b Miskennen bevoegdheid schoolraad bij wijziging schoolreglement.pdf (61 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2014/352 Miskennen bevoegdheid schoolraad bij wijziging schoolreglement.pdf (92 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2014/350 Klacht betreffende participatierecht en inzagerecht.pdf (43 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2014/349 Weigeren kandidatuur ouder voor verkiezing als lid van schoolraad.pdf (56 kB)
pdf bestandCZB/V/P/KBO/2014/345 Oprichting schoolraad.pdf (109 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2013/336 Ontslag lid van de schoolraad.pdf (60 kB)
pdf bestandCZB/V/P/KSO/2013/333 Samenstelling schoolraad.pdf (74 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2013/330 Miskennen bevoegdheid van de schoolraad.pdf (42 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2013/328 Miskennen adviesbevoegdheid schoolraad bij wijziging studieaanbod.pdf (120 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/2013/325 Onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad en werking schoolraad.pdf (57 kB)
pdf bestandCZB/V/P/KSO/2013/322 Rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet.pdf (54 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KBO/2013/321 Miskennen bevoegdheid schoolraad bij sluiting vestigingsplaats.pdf (108 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KSO/2013/320 Miskennen bevoegdheid schoolraad.pdf (100 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/Vz/2012/317 Klacht van een schoolraad uit het gemeenschapsonderwijs - niet ontvankelijk.pdf (44 kB)
pdf bestandCZB/KL/P/KSO/2012/310 Miskennen naleving participatiedecreet.pdf (88 kB)
pdf bestandCZB/P/KSO/2012/306 Miskennen bevoegdheid van de schoolraad.pdf (42 kB)
pdf bestandCZB/KL/KSO/2011/298 Negeren van adviezen en niet naleven van de verplichtingen inzake participatie.pdf (73 kB)
pdf bestandCZB/P/KBO/2011/295 Verplaatsen kleuter van 2de naar 1ste kleuterklas wegens teveel leerlingen.pdf (155 kB)
pdf bestandCZB/P/KSO/2011/280 Miskennen bevoegdheden schoolraad bij sluiting van school.pdf (38 kB)
pdf bestandCZB/P/KBO/2010/274 Geen inspraak schoolraad bij herlocalisatie 3de graad.pdf (60 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2010/272 Beheersing onderwijskosten - participatie.pdf (81 kB)
pdf bestandCZB/P/KBO/2009/252 Niet respecteren van de verplichte advies- en overlegfunctie van de schoolraad.pdf (72 kB)
pdf bestandCZB/P/KBO/2009/244 Niet respecteren adviesfunctie en informatierecht van de schoolraad.pdf (94 kB)
pdf bestandCZB/P/KSO/2009/241 Onvoldoende inspraak schoolraad.pdf (59 kB)
pdf bestandCZB/P/KBO/2009/233 Onvoldoende inspraak schoolraad.pdf (153 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2008/204 Onvoldoende inspraak schoolraad.pdf (136 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2008/196 Geen inspraak bij de sluiting van een kleuterschool.pdf (162 kB)
pdf bestandCZB/P/SO/2007/184 Ruimte inzake invoering lessentabel.pdf (56 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2007/177 Overleg inzake schoolreglement - bijdragen en lestijden.pdf (58 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2007/172 Advies inzake profiel van de directeur.pdf (45 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2007/167 Advies inzake oprichting kleuterafdeling.pdf (50 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2007/164 Overleg en advies tussen schoolraad en directie.pdf (46 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2005/112 Overleg over het schoolreglement en de bijdrageregeling.pdf (106 kB)