CZB - Adviezen en beslissingen: kostenbeheersing basisonderwijs

pdf bestandCZB_KL_KBO_2020_452_Aanrekenen_kosten.pdf (166 kB)
pdf bestandCZB_V_GV_2020_453_Aanrekenen_kosten_voor_geannuleerde_extramuros_activiteiten.pdf (214 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2019_437 Aanrekenen kosten.pdf (80 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2019/432 Wijziging bijdrage opvang.pdf (81 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2019/428 Weigering deelname excursie wegens onbetaalde factuur.pdf (74 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2018_422 Wijziging bijdrage opvang.pdf (48 kB)
pdf bestandCZB_V_KBO_2018_418 Wijziging bijdrage opvang.pdf (102 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2018_417 Wijziging bijdrage opvang.pdf (99 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2018_415 Wijziging bijdrage opvang.pdf (100 kB)
pdf bestandCZB_V_KBO_2018_413 Wijziging bijdrage opvang.pdf (91 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2018_412 Wijziging bijdrage opvang.pdf (98 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2018_391b Niet-naleving regelgeving aanrekenen kosten in het basisonderwijs.pdf (73 kB)
pdf bestandCZB_2018_gesplitste schoolrekening - onbevoegdheid commissie beslissing 407.pdf (49 kB)
pdf bestandCZB_V_KBO_2017_394_Bijdrage_voor_gebruik_fiets(helm)_advies.pdf (59 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2017_396_Vragen_van_een_bijdrage_voor_middagopvang_en_de_aankoop_van_drank.pdf (46 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2017_395_Wijziging_drankbeleid.pdf (86 kB)
pdf bestandCZB_KL_KBO_2017_391_Niet-naleven_regelgeving_aanrekenen_kosten_in_het_basisonderwijs.pdf (88 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2016/385 wijziging van de bijdrage voor maaltijden.pdf (85 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2016/380 aanrekenen van kosten in een basisschool (84 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2016/376 aanrekenen van kosten voor dyslexiesoftware en laptop.pdf (98 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2015/363 bijdragebeleid GO Freinetschool (aanrekenen werkelijke kosten versus vrijwillige solidariteitsbijdrage).pdf (69 kB)
pdf bestandCZB/KBO/2015/360 Onbevoegdheid commissie.pdf (64 kB)
pdf bestandCZB/KL/GV/2014/357b Verplichte bijdrage voor een aanvullend lessenpakket Joodse studies.pdf (56 kB)
pdf bestandCZB/KL/GV/2014/357 Verplichte bijdrage voor een aanvullend lessenpakket Joodse studies.pdf (55 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2014/355 Aanrekenen kosten bovan het bedrag van de maximumfactuur.pdf (43 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2014/348 Vragen van inkom voor een schoolfeest.pdf (65 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2014/341 Wijziging bijdrageregeling tijdens schooljaar.pdf (56 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2013/335 verplichte aankoop van drank.pdf (72 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2013/334 Opleggen van voorwaarden voor middag- en avondopvang in het basisonderwijs.pdf (57 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2013/326 Aanrekenen kost voor tussendoortjes.pdf (72 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2012/314c Kosten voor nieuwjaarsbrieven.pdf (50 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2013/314b Schoolreglement bijdrageregeling en kostenbeheersing.pdf (48 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2012/314 Schoolreglement bijdrageregeling en kostenbeheersing.pdf (126 kB)
pdf bestandCZB/V/GV/2012/309 Hoedanigheid en belang als verzoekende partij - anonieme vraag of klacht.pdf (80 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2012/304 Kost voor middagtoezicht.pdf (56 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/301 Aankoop programma voor dyslexie en maximumfactuur.pdf (54 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/300 Vragen inkom schoolfeest.pdf (54 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/297 Minder scherp maximumfactuur.pdf (124 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/296 Dubbele maximumfactuur.pdf (150 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2011/294 Organisatie van de voor- en naschoolse opvang.pdf (143 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/290 Gratis typlessen tijdens de lesuren.pdf (57 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/284 Aanrekenen kosten schoolmateriaal.pdf (47 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2011/281 Aankoop kerstcadeautjes en scherpe maximumfactuur.pdf (43 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2010/272 Vrijwillige bijdragen en maximumfactuur.pdf (81 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2010/270 Vragen van een terugbetaalbare waarborg.pdf (46 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2009/258 Detail van de schoolrekening en aanrekenen administratieve kosten voor het bekomen ervan.pdf (112 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2009/257 Kosten schoolkrant.pdf (59 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2009/255 Verplichte aankoop van melk.pdf (53 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2009/254 Aanrekenen door CLB van kosten voor brochure.pdf (62 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2009/235 Maximumfactuur voor sneeuwklassen.pdf (61 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2009/231 Maximumfactuur skiklassen door VZW vriendenkring.pdf (46 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/230 Organisatie langlauf buiten maximumfactuur.pdf (117 kB)
pdf bestandCBZ/KL/KBO/2008/229 Maximumfacturen zwemmen en skireis.pdf (64 kB)
pdf bestandCBZ/KL/KBO/2008/225 voorschot en maximumfactuur.pdf (65 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/222 Voorschot en maximumfactuur.pdf (64 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/221 maandelijkse bijdrage.pdf (59 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/219 Extra lessen over leren leren door een externe organisatie.pdf (71 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/215 Maximumfactuur sneeuwklassen.pdf (113 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/214 verplichte aankoop van drankjes.pdf (55 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/212 Verschil in bijdrage ifv woonplaats van de ouders.pdf (132 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/209 Vragen van een vrijwillige financiële bijdrage.pdf (174 kB)
pdf bestandCBZ/KL/KBO/2008/208 Toepassing maximumfactuur.pdf (71 kB)
pdf bestandCBZ/KL/KBO/2008/207 Toepassing regelgeving maximumfacturen.pdf (69 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/202 Bijdrage voor middagopvang.pdf (53 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/201 Verplichte aankoop Tshirt met schoollogo en de maximumfactuur.pdf (163 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/198 Bijdrageregeling busvervoer voor schooluitstappen.pdf (63 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2008/192 Bijdragen allerlei.pdf (66 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2007/181 Uitsluiting bij voor-, middag,- en natoezicht.pdf (37 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2007/179 Bijdrage voor middagtoezicht.pdf (46 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2007/176 Voorschot op de ouderbijdragen.pdf (38 kB)
pdf bestandCBZ/KL/KBO/2007/175 Opvragen van schrijfgerei in de klas.pdf (50 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2007/173 Bijdrage voor elementaire leerbenodigdheden.pdf (46 kB)
pdf bestandCBZ/V/KBO/2007/160 Lidmaatschap vriendenkring en onderwijsvoordelen.pdf (38 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2006/150 Bijdrage voor verjaardagen.pdf (37 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2006/144 Bijdrageregeling voor een sportdag.pdf (44 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2006/140 Bijdrage zwempersoneel en naschools toezicht.pdf (52 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2006/133 Innen van de bijdrage bij de ouders.pdf (39 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2006/130 Bijdrage voor GON-begeleiding.pdf (94 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2006/128 Bijdrage voor knutselmateriaal en sponsors op de schoolwebsite.pdf (95 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2006/127 Bijdrage bij inschrijving van de leerling.pdf (90 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/120 Bedrag op elektronische betaalkaart.pdf (98 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2005/118 Bijdrage voor bos-, Schelde- en zeeklassen.pdf (99 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/115 Bijdrage voor de sportnamiddagen.pdf (99 kB)
pdf bestandCZB/P/BO/2005114 Bijdrageregeling via privérekening van onderwijzend personeel.pdf (91 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/113 Bijdrage voor elementaire klasbenodigdheden.pdf (91 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/110 Bijdrage voor aankoop opbergkoffer.pdf (111 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/105 Bijdrage voor seksuele voorlichting.pdf (109 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2005/104 Bijdrage voor leer- en werkboeken.pdf (118 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/99 Kosten bij de verplichting voor een fietshelm.pdf (111 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/97 Kosten niet schoolgebonden hulpverlening gewoon onderwijs.pdf (180 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/94 Bijdrage voor verbruiksmaterialen.pdf (14 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/94 Bijdrage voor verbruiksmaterialen.pdf (14 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/89 Kosten logopedie bij uitspraakachterstand.pdf (18 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2005/86 Kosten logopedie bij dyscalculie.pdf (19 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/83 Bijdrage voor een gesplistste schoolrekening.pdf (14 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/78 Bijdrage voor verzendingskosten.pdf (14 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/75 Bijdrage voor geïntegreerde werkweek.pdf (16 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/62 Korting op de bijdrage door handelsactiviteiten.pdf (16 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/58 Indirecte kosten voor sneeuwklassen.pdf (21 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/56 Subsidie en een bijdrage voor leerlingenvervoer.pdf (26 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/52 Wijzigingen van de bijdrage tijdens het schooljaar.pdf (15 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/51 Solidariteitsbijdrage door ouders.pdf (15 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/50 Bijdrage voor leerlingenvervoer.pdf (20 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/49 Voorafgaande bijdrage voor onderwijsactiviteiten.pdf (21 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/47 Kost voor revalidatieprestaties in het gewoon basisonderwijs.pdf (26 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/45 Bijdrage voor middagtoezicht en voedingproducten.pdf (17 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2004/39 Bijdrage voor reftergebruik.pdf (17 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2003/34 Bijdrage voor toezicht in de refter.pdf (14 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2003/31 Kostenloos zwemmen en bijdrage voor zwemlessen.pdf (15 kB)
pdf bestandCZB/KL/KBO/2003/28 Bijdrage voor de naschoolse studie.pdf (14 kB)
pdf bestandCZB/V/KBO/2003/17 De organisatie van bijlessen in het lager onderwijs - logopedie.pdf (13 kB)
pdf bestandCZB/V/GZ/2003/8 - De organisatie van bijlessen in het lager onderwijs.pdf (107 kB)