Commissie inzake Leerlingenrechten

Waarvoor kan je als OUDER terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

Als ouder of andere belanghebbende kun je klacht indienen:

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs

Je leest er meer over op deze pagina.

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

 

Je kan tot en met 15 november 2021 een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

 

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

Voorstelling CLR (video)

Hier vind je per schooljaar een kaart met de fusiegemeenten waar men gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

  • in het basisonderwijs
  • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Contact leggen met de initiatiefnemer van een bestaande aanmeldingsprocedure?