Commissie inzake Leerlingenrechten: een aanmeldingsprocedure starten

Op woensdag 24 april 2019 keurde het Vlaams Parlement een nieuw inschrijvingsdecreet goed. De nieuwe regelgeving is van kracht vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

De modaliteiten voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor 2020-2021 worden op dit moment herzien. Als u een attendering wil ontvangen zodra de aangepaste documenten beschikbaar worden gesteld, kan u dit laten weten per e-mail aan het secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten (commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be).

Met vragen over de nieuwe regelgeving kan u terecht bij Het Agentschap voor Onderwijsdiensten

Het persbericht van de minister van Onderwijs over het nieuwe inschrijvingsrecht vindt u hier.

 

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

  • in het basisonderwijs;
  • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
  • in het buitengewoon secundair onderwijs.