Commissie inzake Leerlingenrechten: een klacht indienen

Als ouder of andere belanghebbende kan je een klacht indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je hun kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs.

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 kan je als ouder of andere belanghebbende ook klacht indienen

• tegen de weigering van je kind op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden
• tegen de uitschrijving van je kind in een school voor secundair onderwijs op basis van een inschrijving in een andere school voor secundair onderwijs
• tegen het door het platformoverleg geformuleerde passende alternatief voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs.

Ouders of andere belanghebbenden kunnen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 een gezamenlijke klacht indienen:

• tegen de weigering van hun kinderen op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

 

Om klacht in te dienen stuur je per e-mail of post een gehandtekend verzoekschrift naar de commissie inzake Leerlingenrechten. Dat verzoekschrift is opgesteld in het Nederlands en bevat minstens:
• de datum waarop het verzoekschrift is opgesteld
• naam en adres van de ouder(s)
• naam van de geweigerde leerling
• naam en adres van de school waar de leerling uitgeschreven is of de inschrijving werd geweigerd/ontbonden.

Je kan hierbij gebruik maken van volgend model: docx bestandCLR_model_klacht_v20180201.docx (35 kB)

Sturen naar: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be