Commissie inzake Leerlingenrechten: een klacht indienen

Als ouder kan je een klacht indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten

  • bij een niet-gerealiseerde inschrijving van je kind in een school
  • bij een ontbonden inschrijving van je kind tijdens de schoolloopbaan in een school.


Om klacht in te dienen stuur je per e-mail of post een gehandtekend verzoekschrift naar de commissie inzake Leerlingenrechten. Dat verzoekschrift is opgesteld in het Nederlands en bevat minstens:

  • de datum waarop het verzoekschrift is opgesteld
  • naam en adres van de ouder(s)
  • naam van de geweigerde leerling
  • naam en adres van de school waar de inschrijving niet gerealiseerd/ontbonden is.

Je kan hierbij gebruik maken van volgend model: docx bestandCLR_model_klacht_v20180201.docx (35 kB)


Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be