Aanvraag weigeren capaciteit uitzonderlijke omstandigheden

Een schoolbestuur dat eerder besliste geen leerlingen te zullen weigeren op basis van capaciteit en dat omwille van uitzonderlijke omstandigheden in de onmogelijkheid verkeert om bijkomende inschrijvingen te realiseren, moet een aanvraag indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten om alsnog leerlingen te kunnen weigeren op basis van capaciteit, omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

Om een aanvraag in te dienen stuur je per e-mail een gehandtekend verzoekschrift naar de commissie inzake Leerlingenrechten: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be .

Het model voor deze aanvraag wordt voorbereid.