Commissie inzake Leerlingenrechten

Aangepaste richtlijnen door corona

Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure.

  • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je daarover eerst afspraken in het LOP.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met de initiatiefnemer van een reeds goedgekeurde aanmeldingsprocedure met de vraag of je school kan aansluiten. Respecteer de gemaakte afspraken. De meeste aanmeldingsprocedures beginnen binnenkort met aanmelden. Eens begonnen, is het soms moeilijk om nog aan te sluiten.
  • Communiceer zo breed mogelijk en maak de start van de aanmeldingen breed bekend. Communiceer met zo veel mogelijk partners en via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …). Informeer ook de ouders die al aanmeldden in de bestaande aanmeldingsprocedure. 

De contactpersoon van de bestaande aanmeldingsprocedure meldt dat je school aansluit en bezorgt aan de commissie inzake leerlingenrechten het mandateringsformulier en lijst met deelnemende vestigingsplaatsen:

 

Scholen die willen, kunnen ook zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten. De commissie inzake leerlingenrechten stelt daarvoor aangepaste standaarddossiers ter beschikking: 

Een contactpersoon van de initiatiefnemer meldt het gebruik van een standaarddossier door de coronamaatregelen bij AGODI. Meer informatie over de procedure bij AGODI vind je op de webpagina over het inschrijvingsrecht.

Meer informatie over de inschrijvingen tijdens de coronamaatregelen vind je op de website van Onderwijs en Vorming. 

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van de inschrijvingen voor een volgend schooljaar een aanmeldingsprocedure organiseren.

Door de coronamaatregelen kunnen scholen alsnog gebruik maken van een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021:

  • Scholen die willen, kunnen zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten. Meer informatie over de procedure bij AGODI vind je op de pagina over het inschrijvingsrecht.
  • Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure. Zij melden dat aan de commissie inzake leerlingenrechten. Meer informatie vind je bovenaan op deze pagina bij de aangepaste richtlijnen door corona.
Waarvoor kan je als OUDER terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

Als ouder of andere belanghebbende kun je klacht indienen:

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs

Je leest er meer over op de website van de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Hier vind je per schooljaar een kaart met de fusiegemeenten waar men gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

  • in het basisonderwijs
  • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Contact leggen met de initiatiefnemer van een bestaande aanmeldingsprocedure?