Commissie inzake Leerlingenrechten

Waarvoor kan je als OUDER bij de commissie inzake Leerlingenrechten terecht?

Een klacht indienen

  • Ouders kunnen klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving van  hun kind in een school.
  • Ouders kunnen klacht indienen tegen de ontbonden inschrijving van hun kind in een school.

 

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP bij de commissie inzake Leerlingenrechten terecht?

Een aanmeldingsprocedure starten

  • Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen dienen hun voorstel van aanmeldingsprocedure in bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

    Opgelet: op 24 april 2019 keurde het Vlaams Parlement een nieuw inschrijvingsdecreet goed. Dit is van kracht vanaf de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021. De modaliteiten voor het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure worden op dit moment herzien.