Commissie Zorgvuldig bestuur

Hier vind je informatie en standpunten over zorgvuldig bestuur in onderwijsinstellingen evenals de adviezen, beslissingen en activiteiten van de commissie Zorgvuldig bestuur.

Wat betekent zorgvuldig bestuur?

Basisscholen, scholen voor secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor volwassenenonderwijs moeten zich in hun dagelijkse werking aan een aantal principes houden:

  • kosteloosheid
  • eerlijke concurrentie
  • verbod op politieke activiteiten
  • handelsactiviteiten
  • reclame en sponsoring
  • participatie gesubsidieerd onderwijs

Meer uitleg over deze principes.

Een vraag stellen aan of een klacht indienen bij de commissie

Hoe stel je aan vraag aan de commissie?

Iedere belanghebbende (o.a. ouders, schoolbestuur, zelfstandige) heeft het recht om aan de commissie vragen te stellen over de toepassing van de principes van zorgvuldig bestuur.

Hoe dien je een klacht in bij de commissie?

Elke belanghebbende kan inzake de toepassing van de principes van zorgvuldig bestuur een klacht indienen bij de commissie.

Hoe dien je een klacht in bij de commissie inzake participatie in het gesubsidieerd onderwijs?

De schoolraad of elke belanghebbende kan een klacht indienen inzake de besluitvorming, het advies- of overlegrecht over de participatie op school. (sinds 01/04/2005). De behandeling van deze klacht, door de kamer voor het gesubsidieerd onderwijs van de commissie, is gelijk aan die inzake zorgvuldig bestuur.