Commissie inzake Leerlingenrechten: samenstelling en werking

De codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs stelt de commissie inzake Leerlingenrechten in als centrale beroepsinstantie. De commissie is operationeel sinds 2003. De commissie werkt onafhankelijk en wordt bijgestaan door een ambtenaar van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, die fungeert als secretaris.

De  commissie inzake Leerlingenrechten bestaat uit een voorzitter-jurist en leden die vertrouwd zijn met grondwettelijk en administratief recht, kinderrechtenbescherming en onderwijsregelgeving. 

 • Voorzitter
  prof. dr. Bertel De Groote

 • Effectieve leden
  Joël Boussemaere
  Marleen Colpin
  Jan Fiers
  Bengt Verbeeck
  Kurt Willems

Wanneer de Commissie ten gronde adviseert en oordeelt over klachten die betrekking hebben op een ontbonden inschrijving dan wordt de samenstelling van de Commissie uitgebreid met leden met expertise op het gebied van de praktische realisatie van redelijke aanpassingen. Deze leden zetelen met een raadgevend mandaat:

Hugo Deckers
Lut Stroobants
Patrick Vandelanotte

Lees hier het volledige huishoudelijk reglement van de commissie inzake Leerlingenrechten.