Commissie inzake Leerlingenrechten

Aangepaste richtlijnen door corona

Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure.

  • Als je school in LOP-gebied ligt, maak je hierover eerst afspraken in het LOP.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met de initiatiefnemer van een reeds goedgekeurde aanmeldingsprocedure met de vraag of je school kan aansluiten. Respecteer de gemaakte afspraken. De meeste aanmeldingsprocedures beginnen binnenkort met aanmelden, eens begonnen is het soms moeilijk om nog aan te sluiten.
  • Communiceer hierover zo breed mogelijk. Maak de start van de aanmeldingen breed bekend. Communiceer met zoveel mogelijk partners en via verschillende kanalen (met andere scholen in de gemeente, CLB, doelgroeporganisaties, website, sociale media, gemeentelijke infokanalen, affiche aan de schoolpoort …). Informeer ook de ouders die reeds aanmeldden in de bestaande aanmeldingsprocedure. 

De contactpersoon van de bestaande aanmeldingsprocedure meldt dat je school aansluit en bezorgt aan de commissie inzake leerlingenrechten het mandateringsformulier en lijst met deelnemende vestigingsplaatsen.

 

Meer informatie over de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus m.b.t. de inschrijvingen vind je hier

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van de inschrijvingen voor een volgend schooljaar een aanmeldingsprocedure organiseren.

Naar aanleiding van de maatregelen tegen de verspreiding van coronavirus, kunnen scholen alsnog gebruik maken van een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021:

  • Scholen die willen, kunnen zelf een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure opstarten. Meer informatie over de procedure bij AGODI vind je op deze pagina.
  • Scholen die willen, kunnen nog aansluiten bij een bestaande aanmeldingsprocedure. Zij melden dit aan de commissie inzake leerlingenrechten. Meer informatie vind je bovenaan op deze pagina bij de aangepaste richtlijnen door corona.
Waarvoor kan je als OUDER terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?
Een klacht indienen


Als ouder of andere belanghebbende kun je klacht indienen:

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs.

Hier vind je per schooljaar een kaart met de fusiegemeenten waar men gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

  • in het basisonderwijs
  • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

 

Contact leggen met de initiatiefnemer van een bestaande aanmeldingsprocedure?