Commissie inzake Leerlingenrechten

Volgende zitting(en)

20 januari 2020

 

Waarvoor kan je als OUDER terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?
Een klacht indienen


Als ouder of andere belanghebbende kun je klacht indienen:

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs.

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure in het Basisonderwijs
Een voorstel tot aanmeldingsprocedure in het Secundair Onderwijs