Commissie inzake Leerlingenrechten

Volgende zitting(en)

22 oktober 2019

 

Waarvoor kan je als OUDER terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?
Een klacht indienen


Als ouder of andere belanghebbende kun je klacht indienen:

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs.

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 kan je als ouder of andere belanghebbende ook klacht indienen:

• tegen de weigering van je kind op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden;
• tegen de uitschrijving van je kind in een school voor secundair onderwijs op basis van een inschrijving in een andere school voor secundair onderwijs;
• tegen het door het platformoverleg geformuleerde passend alternatief voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs.

Ouders of andere belanghebbenden kunnen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 een gezamenlijke klacht indienen:
• tegen de weigering van hun kinderen op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?
Een voorstel tot afwijking van een standaarddossier (gewoon basisonderwijs)

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure voor scholen van het gewoon basisonderwijs een voorstel tot afwijking van een standaarddossier indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

Een adviesvraag over de afbakening van de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen (secundair onderwijs)

Een LOP en schoolbesturen kunnen voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure voor secundaire scholen een voorstel over de afbakening van de lokaal gekozen ondervertegenwoordigde groepen voor advies voorleggen aan de commissie inzake Leerlingenrechten. De adviesvraag kan worden gesteld tot 1 december. Een model voor deze adviesvraag wordt voorbereid.

Een aanvraag om te kunnen weigeren op basis van capaciteit omwille van uitzonderlijke omstandigheden

Een schoolbestuur dat eerder besliste geen leerlingen te zullen weigeren op basis van capaciteit en dat omwille van uitzonderlijke omstandigheden geen bijkomende inschrijvingen kan realiseren, moet een aanvraag indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten om alsnog leerlingen te kunnen weigeren op basis van capaciteit, omwille van uitzonderlijke omstandigheden. Een model voor deze aanvraag wordt voorbereid.