Commissie inzake Leerlingenrechten

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR of LOP terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

 

De standaarddossiers voor een aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2021-2022 in het basis- en secundair onderwijs worden op dit moment voorbereid. Zij worden eind augustus 2020 op deze webpagina gepubliceerd. 

 

Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van de inschrijvingen voor een volgend schooljaar een aanmeldingsprocedure organiseren.

Om een aanmeldingsprocedure te organiseren moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. Initiatiefnemers die een nieuwe digitale aanmeldingsprocedure willen opstarten, kunnen gebruikmaken van een standaarddossier of afwijken van een standaarddossier.

De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht. 

Een voorstel van aanmeldingsprocedure wordt met behulp van een meldingsformulier en per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Commissie bezorgd. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 doe je dit uiterlijk op 15 november 2020. 

Met vragen of voor informatie m.b.t. het voorleggen van een aanmeldingsdossier kan je steeds terecht bij het secretariaat van de commissie inzake Leerlingenrechten.

Waarvoor kan je als OUDER terecht bij de commissie inzake Leerlingenrechten?

Als ouder of andere belanghebbende kun je klacht indienen:

• tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool
• tegen de weigering van je kind in een school
• tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs

Je leest er meer over op deze pagina.

Hier vind je per schooljaar een kaart met de fusiegemeenten waar men gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

  • in het basisonderwijs
  • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Contact leggen met de initiatiefnemer van een bestaande aanmeldingsprocedure?