Cijfermateriaal - Aanwezigheden kleuters per gemeente

Cijfers over het aantal kleuters dat voldoende aanwezig is op niveau van de fusiegemeenten.

Om te bepalen of kleuters voldoende aanwezig zijn, baseert AGODI zich op:

  • het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om recht te hebben op een schooltoelage. Het recht op een schooltoelage is namelijk gekoppeld aan een regelmatige aanwezigheid op school. De minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoelage te behouden is afhankelijk van de leeftijd van de niet-leerplichtige kleuters;
  • het aantal halve dagen dat vijfjarige kleuters aanwezig moeten zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

 

Vragen? Mail dan naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

Overzicht voldoende aanwezige kleuters 2017-2018

Voldoende aanwezig voor het ontvangen van een schooltoelage 

LEEFTIJD
VOLDOENDE AANWEZIG VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN SCHOOLTOELAGE
3 jaar op 31/12/2017 150 halve dagen
4 jaar op 31/12/2017 185 halve dagen
5 jaar op 31/12/2017 220 halve dagen

xlsx bestandkleuteraanwezigheden_schooltoelage_2017-2018.xlsx (102 kB)

 

Voldoende aanwezig voor rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs

Vanaf schooljaar 2017-2018 moeten vijfjarige kleuters 250 halve dagen aanwezig zijn in het kleuteronderwijs om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

xlsx bestandkleuteraanwezigheden_toelatingsvoorwaarden_2017-2018.xlsx (56 kB)

 

Overzicht voldoende aanwezige kleuters 2016-2017
LEEFTIJD
VOLDOENDE AANWEZIG VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN SCHOOLTOELAGE
3 jaar op 31/12/2016 150 have dagen
4 jaar op 31/12/2016 185 halve dagen
5 jaar op 31/12/2016 220 halve dagen

Vijfarige kleuters moeten in schooljaar 2016-2017 minstens 220 halve dagen aanwezig zijn in het kleuteronderwijs om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in schooljaar 2017-2018.

xlsx bestandKleuteraanwezigheid_gemeente_2016-2017.xlsx (86 kB)