Bezoek afdelingshoofden AGODI aan Methodeschool Van Veldeke te Hasselt

Op 14 mei 2018 bezocht ons college van afdelingshoofden de Methodeschool Van Veldeke te Hasselt.

De ASO Methodeschool Van Veldeke is opgericht in 2011 en biedt aan leerlingen in de 1e en 2e graad methode-onderwijs aan gebaseerd op Freinet en Dalton. Leerlingen werken op eigen tempo aan de hand van studiewijzers en toetsenwijzers. Aan samenwerken wordt veel belang gehecht, veel opdrachten gebeuren in groepsverband. Door het ouderforum zijn de ouders sterk betrokken bij de werking van de school. Na een presentatie over de werking van de school en een gesprek met de directie, kreeg de cova nog een rondleiding door de school. De rondleiding werd gegeven door twee enthousiaste eerstejaarsleerlingen.