Beslisssingen College van Beroep 2012 ( Gemeenschapsonderwijs )

2012_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2012_01_dd20120829.pdf (153 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

29 augustus 2012 – De evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende', wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij beweert dat het evaluatiedossier laattijdig aan het secretariaat van het College en aan verzoekende partij is gestuurd.
Artikel 4 van het Werkingsreglement van het College bepaalt dat het dossier binnen de 12 kalenderdagen na ontvangst van het beroepsschrift aan het secretariaat en aan verzoekende partij moet verstuurd worden. Naar het oordeel van het College, kunnen deze bewoordingen niet anders begrepen worden dan het effectief in handen krijgen van de zending. Verwerende partij blijkt de zending in handen te hebben gekregen op 16 augustus 2012 en het evaluatiedossier op 17 augustus aan het secretariaat te hebben verstuurd. Het secretariaat heeft met een aangetekende brief van 21 augustus 2012 het dossier overgemaakt aan verzoekende partij. Artikel 4 van het Werkingsreglement is nageleefd.
Door verwerende partij wordt aan de hand van diverse verslagen van lesbezoeken en de eigen observatie, in het evaluatieverslag omstandig uitgelegd hoe zij verzoekende partij heeft geëvalueerd. Verwerende partij heeft de wijze waarop verzoekende partij haar taak uitoefent getoetst aan de functiebeschrijving en aan de competenties die van een leerkracht mogen worden verwacht. Het College van Beroep is van oordeel dat de evaluatie ernstig en onderbouwd is gebeurd en dat de eindconclusie “onvoldoende” verantwoord is.