Beslissingen College van Beroep 2021 - Gemeenschapsonderwijs

2021-02 pdf bestandCVB-GO-02-2021.pdf (33 kB)

Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

21 september 2021 – de evaluatie “onvoldoende” wordt vernietigd. 

Grond van de zaak:

De evaluatieprocedure is onregelmatig gevoerd in de mate er geen evaluatiegesprek is gehouden en de verzoekster zelfs niet opgeroepen werd voor dergelijk evaluatiegesprek.

De evaluator heeft ten onrechte een evaluatieverslag met de vermelding “onvoldoende” geredigeerd.