Beslissingen College van Beroep 2015 ( Vrije onderwijs )

2015_05:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2015_05_dd20150930.pdf (217 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

30 september 2015 – De evaluatie met eindconclusie onvoldoende wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De voornaamste taak van de eerste evaluator is coachen van het personeelslid in diens functioneren. Het functioneringsgesprek dient op basis van gelijkwaardigheid te gebeuren, de tweede evaluator heeft een neutrale rol te vervullen.
Het College van beroep stelt vast dat er over de rol van de tweede evaluator geen duidelijke afspraken gemaakt zijn of dat deze afspraken minstens niet aan het personeel gecommuniceerd werden.
Het evaluatieverslag is volgens het College van Beroep onvoldoende beschrijvend opgesteld.
Het College van Beroep is van oordeel dat er wel degelijk enige begeleiding is geweest, maar dan eerder in het kader van een startende leerkracht. Inspelen op werkpunten die in de loop van het evaluatieproces aan bod kwamen is niet gebeurd.

 

2015_04:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2015_04_dd20150930.pdf (146 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

30 september 2015 – De evaluatie met eindconclusie onvoldoende wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Over de ontvankelijkheid:
Het College van beroep is van oordeel dat zelfs indien verzoekende partij de school verlaat zij belang heeft bij het instellen van een beroep tegen een evaluatie met als eindconclusie ‘onvoldoende’. Een dergelijk evaluatie kan immers een negatieve invloed hebben op de verdere loopbaan van betrokkene.
Over de grond van de zaak:
Het college van beroep is van oordeel dat het evaluatieverslag met eindconclusie ‘onvoldoende’, door het niet vermelden van de beroepsmogelijkheden, nietig is en dat bijgevolg de daarin vermelde eindconclusie ‘onvoldoende’ eveneens nietig is.

 

2015_03:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2015_03_dd20150930.pdf (193 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

30 september 2015 – Het college van beroep neemt akte van de afstand van het beroep.

Grond van de zaak:

-

 

2015_02:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2015_02_dd20150630.pdf (215 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

30 juni 2015 – De evaluatie met eindconclusie onvoldoende wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Procedureel:
In het dossier, overgemaakt door de eerste evaluator, zit een evaluatieverslag, ondertekend door de eerste evaluator en ondertekend voor kennisname door verzoekende partij.
Bij het beroepsschrift werd eveneens hetzelfde evaluatieverslag gevoegd maar met bijkomende vermelding '+ aanwezig 2e evaluator…'.
Verzoekende partij bevestigt dat hij de vermelding '+ aanwezig 2e evaluator …' er achteraf eigenhandig op noteerde.
Verzoekende partij werpt op dat nergens uit het dossier blijkt dat de 2e evaluator een kopie ontving van het evaluatieverslag; ook werd geen enkel stuk door de 2e evaluator ondertekend. Verzoekende partij maakt de bedenking dat als er een nietigheid kan worden ingeroepen bij het niet vermelden van de beroepsmogelijkheden op het evaluatieverslag, zoals bij vroegere beslissingen gebeurde, dit ook kan als de 2e evaluator nergens werd bij betrokken.
Het college van beroep verwijst naar artikel 47 decies §2 DRP dat vermeldt dat de eerste evaluator eveneens een kopie van het evaluatieverslag bezorgd aan de 2e evaluator en aan de inrichtende macht; nergens wordt evenwel vermeld dat dit op straffe van nietigheid moet gebeuren.

Vragen en standpunt van de partijen:
Het college van beroep werpt op dat de verslagen van de inspecteur-adviseur godsdienst geen 'onvoldoende' vermelden. De eerste evaluator bevestigt dit maar verklaart ook dat het informele verslag wel een 'onvoldoende' vermeldt. De eerste evaluator verklaart dat zij had kunnen wachten op het officiële verslag van de inspecteur-adviseur maar koos ervoor om deze evaluatieperiode voor het einde van het schooljaar af te ronden.
De eerste evaluator benadrukt dat steeds dezelfde werkpunten terug kwamen en dat er een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' werd gegeven maar indachtig, dat deze evaluatieprocedure wordt afgesloten.

Beoordeling:
Het college van beroep heeft oog voor heel wat tekortkomingen, sommige incidenten neigen zelfs naar tucht. Dezelfde werkpunten komen steeds terug, er is geen verbetering zichtbaar.
Het college van beroep neemt akte van de verklaring van de eerste evaluator dat er een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' werd gegeven maar dat dit dient als signaal en er in september gestart wordt met een nieuwe evaluatieperiode.

 

2015_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2015_01_dd20150513.pdf (145 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

13 mei 2015 – De evaluatie met eindconclusie onvoldoende wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Art. 47decies §2 DRP: een evaluatieverslag moet op straffe van nietigheid de beroepsmogelijkheden bevatten.