Beslissingen College van Beroep 2014 ( Vrije onderwijs )

2014_05:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2014_05_dd20150513.pdf (141 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

13 mei 2015 – Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

-

 

2014_04: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2014_04_dd20141118.pdf (147 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

18 november 2014 – Geen evaluatie in de zin van het DRP

Grond van de zaak:

Geen ondertekende geïndividualiseerde functiebeschrijving; geen bewijs dat de namen van de evaluatoren werden bekendgemaakt; namen evaluatoren niet bekend; wel een gesprek, maar niet gevoerd door de evaluator; geen evaluatieverslag in de zin van het DRP; evaluatieverslag niet opgesteld door de evaluator; het evaluatieverslag als conclusie ‘negatief’ vermeldt.

Het College van beroep is van oordeel dat er geen evaluatie is geweest in de zin van het DRP en dat er bijgevolg ook geen eindconclusie ‘onvoldoende’ kan zijn.

 

2014_03: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2014_03_dd20141118.pdf (140 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

18 november 2014 – Afstand van het ingediende beroep.

Grond van de zaak:

De evaluatie onvoldoende wordt ingetrokken; het beroep is zonder voorwerp.
 

2014_02: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2014_02_dd20141118.pdf (143 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

18 november 2014 – Afstand van het ingediende beroep

Grond van de zaak:

De evaluatie onvoldoende wordt ingetrokken; het beroep is zonder voorwerp.

2014_01: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2014_01_dd20140507.pdf (148 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

7 mei 2014 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het College van Beroep oordeelt dat het DRP nergens voorziet in de aanwezigheid van 2 eerste evaluatoren. Het College van beroep oordeelt dat de functiebeschrijving niet beantwoordt aan de voorschriften van het DRP.
Het College van Beroep oordeelt dat het evaluatieverslag geen beschrijvend verslag is.