Beslissingen College van Beroep 2011 ( Officieel onderwijs )

2011_013:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_013_dd20111013.pdf (145 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

13 oktober 2011 - De evaluatie met als eindconclusie "onvoldoende" wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Een geïndividualiseerde functiebeschrijving ontbreekt.

 

2011_012:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_012_dd20111013.pdf (148 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

13 oktober 2011 - De evaluatie met als eindconclusie "onvoldoende", wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Dat blijkt dat de functiebeschrijving geen vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten (inherent aan opdracht als leermeester katholieke godsdienst); dat de verwijzing naar het model niet nuttig kan worden ingeroepen; dat het gesprek is gevoerd door de tweede evaluator.

 

2011_011:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_011_dd20110914.pdf (149 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

Grond van de zaak:

Er bestaat geen verplichting om een nieuwe functiebeschrijving op te maken; een functiebeschrijving kan worden aangepast o.m. bij de start van een nieuwe evaluatieperiode;
er moet minstens één functioneringsgesprek plaatsvinden; tussen het eerste en het tweede functioneringsgesprek moeten minimum twee maanden worden gepresteerd; geen stukken waaruit de uitnodiging voor een functioneringsgesprek blijkt; geen stukken waaruit blijkt dat verzoekende partij niet op die uitnodigingen is ingegaan.

 

2011_010:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2011_010_dd20110829.pdf (147 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

29 augustus 2011 - De evaluatie met als eindconclusie "onvoldoende" wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De laattijdige kennisgeving van het verslag van het functioneringsgesprek gaf verzoeker geen kans om werk te maken van de aandachtspunten; het college oordeelt dat een dergelijk handel