Beslissingen College van Beroep 2010 ( Officieel onderwijs )

2010_005:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2010_005_dd20101118.pdf (143 kB)

 

Feit:

Evaluatie – beroepsmogelijkheden.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

18 november 2010 - De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De beroepsmogelijkheden worden niet vermeld.

 

2010_004:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2010_004_dd20101118.pdf (139 kB)

 

Feit:

Evaluatie – afstand.

Beslissing:

Evaluatie met eindbeslissing "ongunstig".

Beslissing in beroep:

18 november 2010 – Afstand van het beroep wordt ingewilligd.

Grond van de zaak:

Nadat het evaluatieverslag werd ingetrokken liet verzoeker weten afstand te doen van het beroep.

 

2010_003:pdf bestandCollege_v_Beroep_GOO_2010_003_dd20100913.pdf (147 kB)

 

Feit:

Evaluatie - niet in overeenstemming met DRP.

Beslissing:

Evaluatie met eindbeslissing "ongunstig".

Beslissing in beroep:

13 september 2010 – Het beroep is ontvankelijk maar ongegrond wat het voorwerp betreft.

Grond van de zaak:

Een evaluatiebeslissing met de eindconclusie "ongunstig" beantwoordt niet aan de bepalingen van het decreet Rechtspositie en kan niet de rechtsgevolgen hebben die aan de evaluatiebeslissing met eindconclusie “onvoldoende” zijn toegekend. Derhalve kan het beroep tegen een eindconclusie “ongunstig” niet behandeld worden door de Kamer van het College van Beroep zodat het beroep, wat het voorwerp betreft, als ongegrond moet afgewezen worden.