AGODI - Digitaal - Inschrijvingregister

nieuwsbrieven: een groepje schoolkinderen maakt geconcentreerd een oefening in de klasAgODi wil verdergaan op de ingeslagen digitale weg. Het is dan ook de bedoeling om het inschrijvingsregister te integreren in het schoolsoftwarepakket.

De omzendbrieven BaO 2012/03 en SO 2012/03 bevatten in totaal 14 modellen met de gegevens die minimaal in het inschrijvingsregister moeten worden opgenomen. Voor elke mogelijke situatie is er een afzonderlijke model opgemaakt voor de inschrijvingen.

De school beslist zelf hoe ze het inschrijvingsregister wil bijhouden. Dat kan elektronisch of op papier.

Voor vragen bij de inschrijvingsregisters kan je steeds terecht bij:

- voor het basisonderwijs: Veerle Van de Velde (02/553.92.07 – v.vandevelde@ond.vlaanderen.be)

- voor het secundair onderwijs: Peter Bex (02/553.88.75 - peter.bex@ond.vlaanderen.be).

Hieronder kan je de omzendbrieven raadplegen:

Basisonderwijs

Secundair onderwijs