Aanvraagformulier verloren diploma secundair

AGODI kan enkel vervangende attesten opmaken voor gehomologeerde studiebewijzen. Studiebewijzen in het deeltijds secundair onderwijs, avondonderwijs, volwassenonderwijs en buitengewoon onderwijs werden niet gehomologeerd. Zoekt u een vervangend attest voor een niet-gehomologeerd studiebewijs, dan moet u dit bij de school zelf aanvragen.

Gegevens aanvrager
Gegevens school
Welk vervangend attest wil u aanvragen?

Enkel de studiebewijzen na onderstaande leerjaren werden gehomologeerd. Zoekt u een studiebewijs van een ander leerjaar of in een andere periode? Dan moet u dit bij de school zelf aanvragen.

* Wil u ook uw bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs ontvangen? Vermeld dit dan in het veld bijkomende informatie.

** Staat het jaartal waarin u afstudeerde niet in de bovenstaande lijst? Dan moet u het vervangend attest bij de school aanvragen.