30 september 2019 - bezoek COVA aan Technisch Heilig Hartinstituut Tessenderlo

bezoek college van afdelingshoofden AGODI aan Technisch Heilig Hartinstituut Tessenderlo op 30 september 2019

De school bestaat sedert het schooljaar 1923-1924 en behoort tot de Broeders van Liefde. Tot nu toe maakt ze deel uit van de scholengemeenschap Tessenderlo-Diest.  

De school biedt BSO en TSO aan. Elke richting biedt ook een specialisatiejaar aan, om de leerlingen toe te laten een diploma SO te behalen (95% van de leerlingen volgt dit).

Op de school volgen ook leerlingen van OV4 type 3 en type 9 les, in samenwerking met Sint-Ferdinand, Lummen. 

Vanaf 1/9/2019 zitten de 1e graad van het THHI en middenschool Pius X samen in 1 gebouw, hoewel ze nog twee aparte administratieve eenheden vormen. Vanaf 1/1/2020 gaat Pius X mee op in de Broeders van Liefde. Op termijn zal de bovenbouw van THHI en Pius X samen in een nieuwe campus zitten. Hiervoor is een dossier ingediend bij Agion. In de nieuwbouw is ook een nieuwe sporthal van de gemeente en een locatie voor de muziekacademie voorzien. 

De missie en visie van de school is ingebed in het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde en gaat uit van ‘Eerst de mens, dan de leerling’. Ze is opgesteld in samenspraak met de ouders, leerlingen en leerkrachten. 

De school biedt duaal leren aan in twee types: een stageovereenkomst ‘alternerende opleiding’ (SAO) en een overeenkomst ‘alternerende opleiding’ (OAO). Ze bieden drie trajecten aan: chemische procestechnieken (7e jaar Se-n-Se), elektromechanische technieken duaal (3e gr TSO) en lassen-constructie duaal (3e gr BSO). De school werkt hiervoor samen met een groot aantal bedrijven.

Selectie van de leerlingen gebeurt in samenspraak met de bedrijven, de leerlingen moeten arbeidsrijp zijn. Het gaat vaak om leerlingen die ‘schoolbankmoe’ zijn maar wel nog leerbereid.