2de ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg

  • 31 januari 2019

Op donderdag 14 maart 2019 gaat in het provinciehuis van Nederlands Limburg de 2de ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg door.

De bedoeling is verder in te gaan op de knelpunten en de moeilijkheden/mogelijkheden om over de grens samen te werken, gesignaleerd op de eerste ontmoetingsdag in Hasselt.  

Doelgroep:

Inspecties, docenten lerarenopleiding, leerkrachten lager/secundair/hoger onderwijs, studenten-lerarenopleiding, leden van schoolbesturen, docenten en leerkrachten navorming/postgraduaten, centra leerlingenbegeleiding, zorgcoördinatoren.

Programma:
 

 08.45 uur

Registratie en koffie

09.15 uur

Verwelkoming door Hans Teunissen: gedeputeerde Onderwijs Nederlands Limburg en Wim van Gelder: algemeen voorzitter Algemeen Nederlands Verbond (ANV)

Muzikaal intermezzo

09.30 uur

Gesprek met Vivianne Heijnen: loco-burgemeester van Maastricht en met Wim Dries: burgemeester van Genk

10.15 uur

Voordracht Luc Devoldere: Overeind in Babel - meertaligheid in Europa
 

Luc Devoldere (1956) is classicus en filosoof, gaf achttien jaar les aan het gerenommeerde Sint-Barbaracollege te Gent en is sinds 1996 verbonden aan de Stichting Ons Erfdeel, waarvan hij in 2002 hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder werd. www.onserfdeel.be/nl

Muzikaal intermezzo

10.45 uur

Getuigenissen van Nederlands-Vlaamse grensoverschrijders

Igo Lange docent, die al jarenlang gelijktijdig in het Nederlandse als Vlaamse muziekonderwijs werkt

Hannelore Niesten jonge wetenschapper, die in beide landen werkt en in beide landen gepromoveerd is op grenskwesties Nederland-België .

WORKSHOPS

11.30 uur

Eerste ronde workshops: interactieve keuzesessies

1. Arbeidsmarkt leraren Nederland en Vlaanderen: tekorten?

2. Vakonderwijs in Nederland en Vlaanderen: MBO & TSO, BSO

3. Meertaligheid in grensregio’s

4. Limburgers opvoeden tot euregionale burgers?

12.45 uur

Lunch

14.00 uur

Tweede ronde workshops: interactieve keuzesessies

5. Leraren opleiden, her- en bijscholen: grens als kans benutten

6. Grensoverschrijdende mobiliteit voor leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs in de Euregio

7. Onderwijs in techniek en wetenschappen

8. Grensoverschrijdende mobiliteit van leerlingen en studenten

15.15 uur

Afsluiting door Marc Vandewalle algemeen directeur van UC Leuven- Limburg en Bert Lambrechts, gedeputeerde onderwijs Belgisch Limburg (gevraagd)

Nakaarten en drink.

16.15 uur

Einde van de ontmoetingsdag

Inlichtingen en inschrijven kan via anvlimburgen@telenet.be  vóór 1 maart 2019.
Deelnameprijs: € 30,00 per persoon (lunch inbegrepen).