21 oktober 2019 - bezoek COVA aan het GO! Atheneum Comenius, Koekelberg

De school is gestart op 1/9/2018 als vestigingsplaats van het Atheneum Koekelberg. De campus – waarvoor een nieuw gebouw werd opgericht – bestaat uit een kinderdagverblijf, de basisschool, de secundaire school en het gemeenschapscentrum. 

Uitgangspunt voor de school zijn de 21e eeuwse-vaardigheden. Deze vormen de rode draad doorheen alle vakken. De school heeft enkele pijlers: leerlingen moeten verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces en gedrag – leerlingen moeten zich ontwikkelen tot kritische en onderzoekende burgers – leerlingen moeten veerkrachtig zijn, dit alles binnen een warme gemeenschap.  

De school is gestart met 1A en 2A. Momenteel zitten er 88 leerlingen in 1A (de capaciteit is vastgesteld op 100) en 55 leerlingen in 2A.

Er zijn 12 leerkrachten die allemaal voltijds werken met een schoolopdracht. Zij nemen zowel de rol op van vakleerkracht, als coach en mentor (zie verder).  

In de school werkt men niet met een klassysteem. Wel zijn er leerruimtes voorzien, waar in 1A 44 leerlingen samen les krijgen onder begeleiding van 2 leerkrachten. Alle leerlingen hebben een laptop, waarop ze zelfsturend werken in de digitale leeromgeving Canvas. De leerinhouden zijn opgebouwd uit verschillende modules. Per module legt de leerling online een instaptoets af. Op basis daarvan schaalt de leerling zichzelf in als ‘wandelaar’, ‘jogger’ of ‘hardloper’. Wandelaars krijgen extra instructies, joggers krijgen de gemiddelde lesinhoud en hardlopers krijgen extra uitdagingen. Na het verwerken van de leerstof doet de leerling een zelfinschatting en legt hij een eindtoets af. Daarna kan de leerling ofwel naar de volgende module ofwel start hij opnieuw met dezelfde module. 

In 1A proeven alle leerlingen van alle domeinen tot aan de kerstvakantie. Daarna maken ze een keuze. De school biedt verschillende domeinen aan: Mens en maatschappij, Mens en wetenschappen, Mens en communicatie, Mens en expressie, STEM, Taal en cultuur, Latijn en BOOST.

Op maandag en vrijdag krijgen alle leerlingen ‘Kring en planning’ waarbij ze in een groepje van 14 leerlingen en 1 leerkracht praten over de actualiteit e.d. Daarnaast heeft elke leerling ook een leerkracht als individuele mentor. Twee uur per week krijgen ze ‘flex’-uren, waarbij leerlingen zelf mogen kiezen aan welk vak en welke taken ze werken. Naarmate ze ouder worden bouwt dit op. Tot slot krijgen ze ook ‘Project’, waarbij ze helemaal zelf een eigen project mogen uitwerken.