Salarisoverzicht

Salarisoverzicht: salarisberekening personeelsleden

Wat houdt de vernieuwing in?

Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) kan vanaf 30 november 2017 nu ook de schoollisting online aanbieden via Mijn Onderwijs. Vanaf nu spreken we over salarisoverzicht.

Het maandelijkse salarisoverzicht bevat alle elementen van de salarisberekening van de personeelsleden van de instelling voor die maand. AGODI bezorgt u dat overzicht ter informatie maar u kunt het ook gebruiken als instrument voor personeelsbeleid, bvb. om na te gaan of u de juiste gegevens heeft doorgegeven over aanstellingen, verloven ed. voor uw personeelsleden.

Tot en met januari 2018 ontvangt elke school naast het salarisoverzicht ook nog de klassieke schoollisting op papier. Daarna verloopt alles enkel nog digitaal.

We bieden het salarisoverzicht aan als een CSV-bestand. Dat is een veelzijdig bestandstype dat kan ingelezen worden door de meeste dataprogramma’s. Bovendien kunnen we u met het digitale bestand meer informatie bezorgen dan vroeger.

Dank zij deze vernieuwing draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.

Wat zijn de voordelen van werken met een CSV-bestand?

  • Voor het raadplegen en bewerken bent u niet beperkt tot één specifiek programma. U kunt werken met MS Excel, Access, Open Office Calc, Google Spreadsheet enzovoort.
  • Gegevens kan u gemakkelijk bewerken. Zo kan u bijvoorbeeld aan de hand van formules bepaalde berekeningen uitvoeren.
  •  Om snel de gegevens terug te vinden die u vaak nodig hebt kan u filters toepassen.

Aanmelden op Mijn Onderwijs

Omdat het salarisoverzicht gevoelige informatie bevat, is er een nieuw vertrouwelijk thema aangemaakt op Mijn Onderwijs voor directies en administraties: Salarisoverzicht. Op dit moment heeft alleen de lokale beheerder van de instelling (meestal is dat de directeur) toegang tot dat thema. De directeur kan andere gebruikers van Mijn Onderwijs rechten geven.

Aanmelden kan via de website Mijn Onderwijs met je elektronische identiteitskaart, een federaal token of een digitale code. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

Voor vragen over rechten en de lokale beheerder op Mijn Onderwijs kan je terecht bij de Edison Helpdesk.

Meer informatie

Over het salarisoverzicht is er ook een nieuwe omzendbrief: Toelichting bij het salarisoverzicht

Rubrieken, codes, afkortingen

Het salarisoverzicht bevat heel wat geformaliseerde informatie.

De verklaring van de rubrieken, codes en afkortingen die gebruikt worden in deze lijst vind je op de pagina Salarisoverzicht: betekenis van rubrieken, afkortingen en codes

Heeft u vragen bij salarisoverzicht?

Voor inhoudelijke vragen over de salarisberekening en het salarisoverzicht kunt u steeds terecht bij de dossier- en relatiebeheerder van uw instelling.

U vindt de contactgegevens van uw dossierbeheerder op Mijn Onderwijs. U heeft de keuze om uw dossierbeheerder telefonisch of via mail te contacteren.

Uw dossierbeheerder of een collega is op werkdagen bereikbaar tussen 8u00 en 17u00 en beantwoordt uw vragen binnen de drie werkdagen.