Salarisinfo onderwijspersoneel

Belangrijke wijzigingen aan je salarisbrief vanaf 29 september 2017

 

Wat houdt de vernieuwing in?
1. Je kan je salarisgegevens opvragen, raadplegen en bewaren via www.mijnonderwijs.be. Op die website kan je onder het luik ‘Onderwijspersoneel’ aanmelden via één van deze digitale sleutels:
 • je elektronische identiteitskaart (eID)
 • een token
 • een beveiligingscode via een mobiele app
 • een beveiligingscode via sms.

Meer informatie over de aanmeldmogelijkheden vind je bij de veelgestelde vragen.

Je ontvangt je salarisbrief dus niet meer via Zoomit of op papier. Meer details over wat er voor jou verandert, lees je verder.

2. Je salarisgegevens zijn gemakkelijker te begrijpen:
 • minder codes
 • meer verklaringen van begrippen
 • bijkomende uitleg
 • in klare taal.

Ook de weergave hebben we veranderd:

 • een moderne lay-out
 • een duidelijker overzicht van de gegevens
 • via dynamische webschermen. Het blijft wel mogelijk om een pdf met gedetailleerde salarisgegevens te downloaden en op te slaan of af te drukken.
Wat wijzigt er nu precies voor jou?
 

Je salarisbrief voor de maanden september en oktober 2017 kan je zowel raadplegen via Zoomit als via www.mijnonderwijs.be. Vanaf november 2017 ontvang je geen salarisbrief meer via Zoomit.

Je kan je oude salarisbrieven via Zoomit wel nog raadplegen tot 18 maanden na ontvangst.

 
 

Je ontvangt je salarisbrief niet langer op papier. Je salarisgegevens krijg je vanaf nu aangeboden via www.mijnonderwijs.be. Dat betekent dat je elke maand je salarisgegevens kan bekijken. Een papieren salarisbrief krijg je nu alleen als je maandsalaris wijzigt of bij het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de uitgestelde bezoldiging.

 
 

We bieden je salarisgegevens vanaf nu automatisch aan via www.mijnonderwijs.be. Je kan elke maand je salarisgegevens via de website bekijken.

Je ontvangt je salarisbrief niet meer op papier, tenzij je daar (opnieuw) expliciet voor kiest. Je leest in de veelgestelde vragen hoe dat moet. Opgelet: een papieren salarisbrief krijg je alleen als je maandsalaris wijzigt of bij het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de uitgestelde bezoldiging.

 
 
 • Ontvang je je salarisbrief momenteel via Zoomit? Dan staat je salarisbrief in september en oktober 2017 zowel op Zoomit als op www.mijnonderwijs.be. Vanaf november 2017 krijg je je salarisbrief alleen nog via Mijn Onderwijs.
 • Ontvang je je salarisbrief momenteel op papier? Vanaf nu krijg je geen salarisbrief meer op papier. We bieden automatisch je salarisgegevens aan via www.mijnonderwijs.be. Kies je toch expliciet voor een salarisbrief op papier? Je leest in de veelgestelde vragen hoe dat moet.

a) Je woont in het buitenland, maar werkt in het onderwijs in België

Ook als je geen Belgische elektronische identiteitskaart hebt, kan je je salarisgegevens digitaal raadplegen via www.mijnonderwijs.be. Dat kan door het gebruik van een beveiligingscode via een mobiele app of sms. Doordat je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, kan je die aanmeldmethode zelf niet activeren. Een lokaal registratiekantoor zorgt daarvoor. Je vindt alle informatie en een demofilmpje op de website van Fedict.

b) Je woont in België, maar hebt geen Belgische identiteitsdocumenten

Je kan aanmelden met een elektronische vreemdelingenkaart, op dezelfde manier als met een eID. Als je geen elektronische vreemdelingenkaart hebt, kan je aanmelden met een vreemdelingentoken, op dezelfde manier als met een federaal token.

Om een vreemdelingentoken aan te vragen, heb je een bisnummer nodig. Dat kan je aanvragen bij je gemeente. Sommige gemeenten kunnen ook de aanvraag voor een vreemdelingentoken registeren. Vraag aan je gemeente of zij die dienstverlening aanbiedt. Als je gemeente geen aanvraag kan registeren, dan maak je een afspraak met Fedict in Brussel via het nummer 02 474 50 60. Meer informatie vind je terug op de website van de Vlaamse overheid.

 
Veelgestelde vragen
 

Je kan je salarisbrief voor de maand september en oktober 2017 nog raadplegen via Zoomit. Vanaf november 2017 krijg je geen salarisbrief meer via Zoomit. Je kan je oude salarisbrieven op Zoomit nog raadplegen tot 18 maanden na ontvangst.

 
 

Al je salarisbrieven vanaf het vakantiegeld 2009 kan je binnenkort raadplegen op de website. Zo houden we als het ware voor jou een archief bij. Je kan je oude salarisbrieven op eender welk moment bekijken, totdat ze de bewaartermijn van tien jaar overschrijden.

 
 

Salarisbrieven kan je nog tot tien jaar na datum opvragen in pdf-formaat.

 
 

Er bestaat geen wettelijke termijn om salarisbrieven te bewaren. We raden je echter sterk aan om zelf al je salarisbrieven te bewaren. Een salarisbrief is namelijk een belangrijk en vertrouwelijk document.

 • Je vindt er ten eerste alle informatie over je salaris en je opdracht.
 • Bovendien moet je soms een salarisbrief kunnen voorleggen aan andere instanties of organisaties.
 
 

Je kan vragen om je salarisbrief op papier te ontvangen. Je kan daarvoor terecht bij je dossier- en relatiebeheerder. Vermeld zeker je naam en stamboeknummer/rijksregisternummer/geboortedatum.

Let wel op: een papieren salarisbrief ontvang je alleen

 • als je maandsalaris wijzigt
 • bij het vakantiegeld
 • bij de eindejaarstoelage
 • bij de uitgestelde bezoldiging (voor tijdelijke personeelsleden).
 
 

De technische vereisten hangen af van de digitale sleutel die je kiest. Meer informatie over de digitale sleutels, vind je hieronder.

Als je wilt aanmelden op een pc met een elektronische identiteitskaart, zijn dit de technische vereisten:

 • een eID-kaartlezer
 • bijhorende software om een eID te kunnen lezen (informatie hierover vind je ook terug onder de vraag Hoe meld ik mij aan met een eID?)
 • een pdf-reader, zoals Adobe
 • een standaardbrowser, zoals Firefox, Chrome of Internet Explorer voor Windows of Linux, en Firefox of Safari voor iOS (toestel van Apple). De website wordt ondersteund door de recentste versie van je standaardbrowser en door de versie ervoor.

Als je aanmeldt via een token of beveiligingscode, zijn een kaartlezer of bijhorende software uiteraard niet nodig.

Bij een tablet of smartphone kan je aanmelden met een token of beveiligingscode. Je hebt daarvoor ook de laatste of voorlaatste versie van de standaardbrowser nodig. Je kan dan aanmelden via bijvoorbeeld Google of Chrome voor Android, en Firefox of Safari voor Apple.

 
 

Met digitale sleutels kan je veilig aanmelden bij online diensten van de overheid. AGODI biedt als digitale sleutels het aanmelden met eID, een token en een beveiligingscode aan. Meer informatie over de digitale sleutels vind je op de website van de Vlaamse overheid of op de website van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict).

Door met digitale sleutels te werken, biedt AGODI een veilige website aan met respect voor de privacy.

 
 

Om te kunnen aanmelden met je eID heb je de pincode nodig van je eID, een kaartlezer en een computer met internetverbinding waarop de software voor het gebruik van de eID geïnstalleerd is. Je vindt die informatie terug op de website van de Vlaamse overheid. Aanmelden met eID-kaartlezer biedt het hoogste niveau van beveiliging.

Via de veelgestelde vragen op bovengenoemde website vind je onder andere meer informatie over:

 • hoe je een eID aanvraagt
 • over de pincode van je eID
 • waar je een (draadloze) kaartlezer koopt
 • hoe je moet omgaan met foutmeldingen.

Via de link van Fedict lees je onder meer:

 • hoe je een kaartlezer moet activeren;
 • of iemand anders je kaartlezer kan gebruiken;
 • of jij van iemand de kaartlezer kan gebruiken.
 
 

Een token is een kaart met de afmetingen van een bankkaart met daarop 24 persoonlijke codes. Je kan die codes gebruiken om je aanmelding zo goed mogelijk te beveiligen en toegang te krijgen tot online diensten van de overheid. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid. Je kan met een token aanmelden op pc, tablet en smartphone.

 
 

Vooraleer je gebruik kan maken van een beveiligingscode, moet je aanmelden met je eID. Zodra je aangemeld bent, kan je in ‘Mijn digitale sleutels’ verschillende digitale sleutels activeren, waaronder de beveiligingscode via app of sms. De volledige werkwijze van de beveiligingscode via sms vind je via deze link; de werkwijze en een demofilmpje voor de beveiligingscode via een mobiele app kan je nalezen via deze link.

 
 

Als je een eID hebt, kan je aanmelden met alle digitale sleutels. Als je geen eID meer hebt, kan je een nieuwe aanvragen via je ambassade. Daarover vind je meer informatie op de website van Fedict.

 
 

Je kan vragen over je salaris en je personeelsdossier stellen aan je dossier- en relatiebeheerder. Op de vernieuwde salarisbrief vind je de gegevens terug.

Je kan ook onderaan op de startpagina over salaris doorklikken naar ‘Vragen over je salaris of je personeelsdossier’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

  Belangrijke wijzigingen aan je salarisbrief

  • Je salarisbrief steekt in een nieuw jasje. Meer informatie daarover vind je hier. klik hier.

   Onderaan deze pagina vind je algemene salarisinformatie.

 •  

  Is je bedrijfsvoorheffing correct?

  • De wijziging van de schalen inzake bedrijfsvoorheffing vanaf 1/1/2017 heeft tot gevolg dat ook een aantal bedragen inzake vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten wijzigen. De omzendbrief ‘PERS/2005/24(13AC)Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten’ verstrekt meer informatie over de elementen die een rol spelen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing zoals de burgerlijke staat, het aantal personen fiscaal ten laste,…

   Je hebt er alle belang bij dat de bedrijfsvoorheffing op je salaris correct berekend en ingehouden wordt. Controleer daarom op je meest recente salarisbrief (januari 2017) of alle gegevens, m.b.t. je familiale situatie, nog correct en actueel zijn. Als dat niet zo is, vraag dan aan je schoolsecretariaat om de nieuwe gegevens zo snel mogelijk naar je werkstation te sturen. Heb je ter zake nog vragen? Neem dan contact op met je dossierbeheerder (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

Vragen?

Je kan vragen over je salaris en je personeelsdossier stellen aan je dossier- en relatiebeheerder. Op de vernieuwde salarisbrief vind je de gegevens terug. Je kan ook hier doorklikken voor het adres:

Waarom een vernieuwing?
 • Met de vernieuwing kunnen we alle personeelsleden bereiken. Via Zoomit kon dat niet.
   
 • We willen bijdragen tot een ecologische omgeving. We besparen maximaal op papier en zetten volop in op het milieu.
   
 • Je krijgt een betere dienstverlening. Je zal de contactgegevens van je dossier- en relatiebeheerder terugvinden op je vernieuwde salarisbrief. Zo kan je vlot contact met ons opnemen bij vragen over jouw personeelsdossier.
   
 • Je salarisgegevens zijn digitaal raadpleegbaar, bij elke betaling en op elk moment.
Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandSalarisinfo_Werkbonus.pdf (58 kB).

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

+ Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus geen salaris, maar wel een zogenaamde uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Dat doet FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag.
Richt je dan ook tot deze federale dienst richten om de kinderbijslag en het kraamgeld aan te vragen. Deze dienst kan je alle inlichtingen verstrekken.
Het adres van FAMIFED en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag.

Schoollisting

Ter informatie en controle ontvangt elke school een maandelijks detail van de betalingen aan hun personeelsleden door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

Je vindt een verklaring van de schoollisting in de omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003.

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens op http://onderwijs.vlaanderen.be/mijnonderwijs. Meer informatie over de vernieuwing van de salarisbrief vind je hier.

Tot november 2017 zal je je salarisbrieven nog kunnen bekijken via Zoomit. Sinds september2015 ontvangen immers veruit alle personeelsleden hun salarisbrief op Zoomit. Heb je nog vragen over Zoomit? Bekijk dan zeker de veelgestelde vragen over Zoomit.

Interactieve voorbeelden van een salarisbrief

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van een salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder