Onderwijspersoneel

Bekwaamheidsbewijzen

Informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe solliciteren, welke documenten je nodig hebt bij indienst-treding en hoeveel je zal verdienen.

Rapport: "Je verdiende loon 2017"
Wetwijs

Startbanenprojecten Scholen voor Jongeren/Jongeren voor Scholen, en Verkeersveiligheid

Behandeling van beroepen tegen een evaluatie “onvoldoende” in een College van Beroep

Behandeling van beroepen tegen een ontslag om dringende redenen en tegen tuchtmaatregelen in een Kamer van Beroep

Om vraag en aanbod in het onderwijs vlot samen te brengen, heeft de VDAB in samenwerking met AGODI de leerkrachtendatabank uitgewerkt

Pensioenen
Verlofstelsels

Informatie over verschillende verlofstelsels