Aangifte Sociale Risico's

AGODI heeft de laatste jaren enorme inspanningen geleverd op het gebied van digitalisering. Het agentschap wil verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo waarbij het werkgeversverplichtingen overneemt van de schoolbesturen en inrichtende machten in Vlaanderen. Het project Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) past ook in het initiatief ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering en binnen ‘operatie TARRA’ van minister Hilde Crevits.

Zowel de Vlaamse als de federale overheid zijn zich bewust van de problematiek van administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Nu slaan AGODI en AHOVOKS voor het project ASR de handen in elkaar met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De administratief medewerkers van schoolsecretariaten moesten tot nog toe alles wat onder ASR viel (werkloosheid, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen) op papier bezorgen aan de diverse instellingen van de sociale zekerheid. Dat zorgde voor heel wat administratief werk.

Vanaf 2016 werden de papieren formulieren geleidelijk aan vervangen door elektronische aangiftes. De sector werkloosheid kwam als eerste aan de beurt met de formulieren C131A-Onderwijs-Werkgever en C131B-Onderwijs. Die formulieren zijn vervangen door een elektronische aangifte die respectievelijk scenario 3 en scenario 6 heet. AGODI en AHOVOKS nemen die werkgeversverplichting zo veel mogelijk over van de onderwijsinstellingen en bezorgen de nodige gegevens rechtstreeks aan de instellingen van de sociale zekerheid.

Sinds september 2017 aanvaarden de uitbetalingsinstellingen de formulieren C131A en C131B niet meer en kan de aangifte van een sociaal risico binnen de sector werkloosheid alleen nog elektronisch gebeuren (e-ASR scenario 3 en e-ASR scenario 6). AGODI en AHOVOKS dienen sindsdien maandelijks de nodige e-ASR in voor de personeelsleden waarvoor de agentschappen een melding ontvangen van de administratief medewerkers van de schoolsecretariaten (via een RL 16).

Opgelet, het C4-formulier blijft op papier bestaan en wordt (voorlopig) niet vervangen door een elektronische tegenhanger. Het zijn de werkgevers (= schoolbesturen en inrichtende machten) die verantwoordelijk blijven voor het invullen van die formulieren.

Meer informatie over de e-ASR vind je in de omzendbrief.