Over AGODI - Klantentevredenheid

Periodiek klantentevredenheidsonderzoek AGODI 2017

AGODI blijft zijn blik op de toekomst richten.

Innovatie en creativiteit kan alleen met goedgezinde werknemers die aandacht hebben voor iedere klant. Luisteren naar de klant is essentieel om continu te zorgen voor een professionele dienstverlening. Om de 5 jaar peilen we daarom naar de tevredenheid van onze klanten.

Vanaf 9 oktober tot en met 11 november 2017 organiseert AGODI opnieuw een klantentevredenheidsonderzoek waarmee we naar de tevredenheid peilen bij het onderwijspersoneel, schoolsecretariaten en de directie. Het onderzoek is vertrouwelijk en verloopt volledig anoniem.

Hoe werkt het onderzoek?

Het bureau GFK voert de klantentevredenheidsonderzoek 2017 in opdracht van AGODI uit. Tijdens het onderzoek  contacteerde GFK een aantal willekeurige personeelsleden, directies en secretariaatsmedewerkers.

  • De personeelsleden ontvingen op hun postadres een brief waarin een link stond naar de online vragenlijst.
  • De directies en secretariaatsmedewerkers werden gecontacteerd via het e-mailadres van hun school.

Krijg je de vragenlijst, vul die dan zeker in. Dankzij je inbreng kunnen we beter inschatten aan welke vernieuwingen we kunnen werken. 

Waarvoor dient het?

Met de resultaten uit de vorige onderzoeken van 2008 en 2012, kon het agentschap verschillende verbeteringen realiseren. AGODI heeft de laatste jaren enorme inspanningen geleverd op het gebied van digitalisering.

Enkele recente voorbeelden van vernieuwingen:

  • AGODI investeerde in een vernieuwd salarissysteem.

Sinds eind september 2017 kunnen alle 180.000 personeelsleden binnen onderwijs gebruik maken van het vernieuwde salarissysteem.

Personeelsleden kunnen hun gegevens nu opvragen, raadplegen en bewaren via pc, tablet en smartphone. Bij hun gegevens vinden de personeelsleden ook telkens de contactgegevens van hun dossier- en relatiebeheerder. Zo kunnen ze vlot contact opnemen met ons als ze vragen hebben over hun personeelsdossier.

  •  AGODI digitaliseerde op dezelfde manier het schooldossier, met onder andere de gegevens over de berekening van de omkadering en werkingstoelagen van scholen.

Scholen en het agentschap wisselen nu leerlingengegevens elektronisch uit via het systeem van Discimus. AGODI houdt de informatie bij en bezorgt ze tegelijkertijd aan de scholen via de beveiligde website Mijn Onderwijs.

  • AGODI zet zijn schouders onder het project Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) dat onder meer past binnen Operatie Tarra, een initiatief in het kader van de planlastvermindering voor alle onderwijspartners.

    Met deze vernieuwing wil het agentschap verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo waarbij het werkgeversverplichtingen overneemt van de schoolbesturen en inrichtende machten in Vlaanderen. Bij de overgang naar de elektronische aangifte van een sociaal risico nemen AGODI en AHOVOKS in de loop van oktober deze werkgeversverplichting van de schoolbesturen en inrichtende machten over. Dat gebeurt onder het KBO-nummer van het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Heb je nog vragen?

Je vragen kan je mailen aan de coördinator van dit onderzoek, herman.panneels@ond.vlaanderen.be.