Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types:

  • basisaanbod (type 1, 8 in afbouw),
  • type 3 (emotionele of gedragsstoornis),
  • type 7 (spraak- of taalstoornis),
  • type 9 (ASS).

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams. Meer informatie lees je in de omzendbrief NO/2017/02.

Hoe de ondersteuningsnetwerken zijn samengesteld vindt u hieronder: