Inhoud en doelgroepen cursussen secretariaten SO en DKO

Ziekte- en bevallingsverlof

Deze basisopleiding geeft een overzicht wat het personeelslid en U, als dossierbeheerder, moet weten en doen bij ziekte, moederschapsbescherming tijdens de zwangerschap, bevalling en adoptie. Verder wordt ingegaan op alle hierbij mogelijke vormen van anders werken ingevolge ziekte en verloven naar aanleiding van bevalling en adoptie.
Doelgroep: personeelssecretariaatmedewerkers

Lesgever: Ronald Gyselinck, Tania Van Labeke, Babs Van Dyck

Seizoenen van het DKO

UPDATE: Wegens de stakingsaankondiging op 27 februari 2018 wordt de opleiding 'De seizoenen van het DKO' in Gent verplaatst naar maandag 12 maart 2018.

Elk schooljaar kent zijn seizoenen: het seizoen van de aanwervingen, van de vaste benoeming, van TBSOB, enz. Elk thema heeft zijn eigen regeltjes. Wat betekent dit nu de hervorming van het DKO volgend schooljaar eraan komt. Vakken veranderen van naam, de bekwaamheidsbewijzen veranderen. Geldt de vaste benoeming of TADD van een personeelslid nog als het vak van naam verandert. Welke rol speelt het schoolsecretariaat hierbij?  Wat als een personeelslid zijn bekwaamheidsbewijs niet meer geldig is voor het nieuwe vak. Kortom, in deze sessie leren we u de weg vinden in concordanties, overgangsmaatregelen, TBSOB,…. In deze opleiding werken we met concrete praktijkvoorbeelden.Tijdens de opleiding zelf is ook voldoende tijd voorzien voor vragen over deze thema’s.
Doelgroep: personeelssecretariaatmedewerkers

Lesgever: Mieke Quintens, Marie-Christine Steeman

TBSOB RW SO

Deze opleiding wil u een praktisch overzicht geven van de basis begrippen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling voor het secundair onderwijs en dit voor ondersteunend personeel dat voor het eerst met deze problematiek wordt geconfronteerd.
Doelgroep: personeelssecretariaatmedewerkers

Lesgever: Pascal Elet

Ondersteunend personeel

Deze cursus behandelt een aantal specifieke aspecten m.b.t. de personeelsleden die worden aangesteld in de ambten van het ondersteunend personeel (opvoeder en administratief medewerker). We maken u wegwijs in o.a. de puntenwaarde van een betrekking, de administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden, bevorderingsmogelijkheden, de inzetbaarheid, enz.
Doelgroep: personeelssecretariaatmedewerkers

Lesgever: Femke Smout, Jan Taildeman

Kennismaking met de administratie en het schoolbeheerteam in het gewoon SO en BuSO

Tijdens deze opleidingkrijgt u een overzicht van de missie en de doelstellingen de Agodi. Daarbij wordt er dieper ingegaan op de taken en dienstverlening van de afdeling Secundair Onderwijs, Scholen & Leerlingen. U krijgt ook een toelichting over de belangrijkste praktische webpagina’s van de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.
Aansluitend wordt er een bezoek gebracht aan het schoolbeheerteam.
Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers: Pieter Lemahieu en Marc Van de Meirssche

Elektronische communicatie van leerlingengegevens via WebEdison en Discimus

In deze opleiding leert u de belangrijkste principes en aandachtspunten voor een vlotte elektronische communicatie over leerlingengegevens. We focussen zowel op communicatie via WebEdison als op Discimus.
​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers: Lise Van Proeyen en Jeroen Goormans

Leerlingendossier, leerplicht, toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden en studiebewijzen in het gewoon SO

In deze opleiding doorlopen we de verschillende stappen van de leerling tijdens de schoolloopbaan.De verschillende aspecten van de relatie tussen de school en de leerlingen worden toegelicht. De opleiding staat uitgebreid stil bij het recht op inschrijving, de verschillende delen van het leerlingendossier, de toelatingsvoorwaarden, (problematische) afwezigheden, tucht, de uitreiking van de studiebewijzen, GON en ION, ... De hervorming van het secundair onderwijs is nog niet opgenomen in deze cursus.
​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

Lesgevers: Peter Bex en Veerle Merckaert

De omkadering en de globale puntenenveloppe in het gewoon secundair onderwijs

De personeelsomkadering van een school bestaat uit verschillende pakketten.
In het eerste gedeelte van deze opleiding wordt de volledige ketting van omkadering weergegeven : van de telling door de verificatie tot controle door het werkstation. Het biedt eveneens zicht op de verschillende pakketten (uren-leraar en ICT-punten), hun berekeningswijze, het bepalen van het netto aanwendbaar pakket en aanwendingsmogelijkheden in het gewoon SO. In de namiddag komt de berekening en de aanwending van de globale puntenenveloppe (personeelsomkadering uitgedrukt in punten) aan bod. Zowel voor de berekening als voor de aanwending wordt er rekening gehouden met scholen die behoren tot een scholengemeenschap en scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap.
Doelgroep: leerlingen- en personeelssecretariaatsmedewerkers

Lesgever: Veerle Merckaert, Kris Lambrecht, Inge De Luyck, Femke Smout, Jan Taildeman