EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
18/07/2019 doc bestand20190718 combinatie2.doc (533 kB) De combinaties met OOM-codes 28 (overgang HBO naar Hoger Onderwijs) en 29 (overgang SLO naar Hoger Onderwijs) zijn toegevoegd.
Zie ook dia 11 in de presentatie personeelsadministratie van de infosessie 2019.
17/07/2019 txt bestand20190716 Scholen.txt (3.41 MB) txt bestand20190716 Scholen_wijz.txt (18 kB)
17/07/2019 txt bestand20190716 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20190716 Scholengemeenschappen_wijz.txt (2 kB)
15/07/2019 txt bestand20190715 dienstonderbrekingen.txt (26 kB)

txt bestand20190715 dienstonderbrekingen_wijz.txt (317 bytes) DO 126 "Waarnemen van een opdracht in VWO" heeft als einddatum 31/08/2019 gekregen. Zie ook toelichting dienstonderbrekingen.

15/07/2019 txt bestand20190715 ingerichte vakken.txt (2.52 MB)  txt bestand20190715 ingerichte vakken_wijz.txt (2 kB)
De combinaties met vakcodes 1765 (instrument: klassiek: stemvorming voor minderjarigen), 1766 (instrument: folk- en wereldmuziek: banjo) en 1768 (begeleidingspraktijk: folk-en wereldmuziek: banjo) zijn toegevoegd. Geldig vanaf 01/09/2019.
15/07/2019 txt bestand20190715 vakcodes.txt (117 kB) txt bestand20190715 vakcodes_wijz.txt (971 bytes)

Code 1402 is verwijderd, bestaat ook als code 895 / 1742 en 1743 bestaan als aparte codes per soort klavier (clavichord, harmonium,  klavecimbel,...) en zijn dus verwijderd / 1745 benaming gewijzigd, is enkel voor leerlingenadministratie en kan niet opgestuurd worden voor personeelsadministratie / 1767 is verwijderd, was identiek aan 1768.

09/07/2019 txt bestand20190708 samenwerking_lidmaatschap.txt (250 kB) txt bestand20190708 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (243 bytes)
Lijst van samenwerkingsverbanden en scholen die er lid van zijn. Bevat op dit moment enkel de lerarenplatformen.
12/03/2019 txt bestand20190312 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20190312 ambtcodes_wijz.txt (773 bytes) Benaming gewijzigd van ambt 315 "admin. medewerker ten minste master", 316 "admin. medewerker ten minste bachelor"en 317 "admin. medewerker ten minste hso". 
12/03/2019 txt bestand20190312 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20190312 ingerichte ambten_wijz.txt (2 kB) C00: datum_einde_registratie gewijzigd van ambt 200 "directeur clb", 204 "administratief werker" en 207 "medewerker" / benaming gewijzigd van ambt 315 "admin. medewerker ten minste master", 316 "admin. medewerker ten minste bachelor"en 317 "admin. medewerker ten minste hso".  
12/03/2019 txt bestand20190312 moduleEPD VWO.txt (245 kB) txt bestand20190312 moduleEPD VWO_wijz.txt (6 kB) Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 moduleEPD_opleiding VWO.txt (514 kB) txt bestand20190312 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (10 kB)  Nieuwe/gewijzigde combinaties module-opleiding  geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 opleiding VWO.txt (79 kB) txt bestand20190312 opleiding VWO_wijz.txt (1 kB) Nieuwe/gewijzigde opleidingen geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 opleiding_studiegebied VWO.txt (119 kB) txt bestand20190312 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (2 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.02.2019. 
12/03/2019 txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO.txt (35 kB) txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (694 bytes)  Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
10/12/2018 txt bestand20181210 foutcodes.txt (78 kB) txt bestand20181210 foutcodes_wijz.txt (174 bytes) Nieuwe foutcode toegevoegd.
09/07/2018 txt bestand20180709 CLIL_scholen.txt (10 kB)

txt bestand20180709 CLIL_scholen_wijz.txt (3 kB)
Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2018 zijn toegevoegd.

23/01/2018 txt bestand20180123 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Codes 231 "Chinese (Macau SAR)", 403 "Antigua en Barbuda" en 893 "van Zuid-Soedanese herkomst" toegevoegd.
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
13/11/2017 xls bestand20171113 einddatum.xls (47 kB) Opmerking toegevoegd voor HS 618 (CBE) :  ATO 1 : <= 31-08-XXXX   /  ATO 2 : geen controle
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
18/07/2019

pdf bestand20190718 Technische handleiding.pdf (1.22 MB)

doc bestand20190718 Technische handleiding.doc (1.12 MB)

  • De aanstellingscode 08 (overgangsmaatregel lector naar leraar SVWO) is toegevoegd met bijhorende restricties (pag. 71).
  • De OOM-codes 28 (overgang HBO naar Hoger Onderwijs) en 29 (overgang SLO naar Hoger Onderwijs) zijn toegevoegd (pag. 74).
  • De restricties voor herwaarderingscode 05 (TBSOB - professionaliseringstraject) zijn toegevoegd (pag. 76).

Zie ook resp. dia 13, 11 en 12 in de presentatie personeelsadministratie van de infosessie 2019.

31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
18/07/2019 xlsx bestanddownload personeel historiek.xlsx (52 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
21/05/2019 pdf bestand20190521 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (1.24 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.