EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Basistabellen

Datum Basistabel Opmerking / wijziging
21/05/2019 txt bestand20190521 dienstonderbrekingen.txt (26 kB)

txt bestand20190521 dienstonderbrekingen_wijz.txt (802 bytes)  DO 226 "Samenwerkingsovereenkomst SLO" is toegevoegd. DO 157 is ook toegelaten voor hogescholen (HS411). Benaming DO 007: benaming gewijzigd van "Adoptieverlof" naar “Opvangverlof voor adoptie, pleegvoogdij, langdurige pleegzorg”. Benaming DO 161: benaming gewijzigd van "Pleegzorgverlof" naar “Pleegzorgverlof korte duur”. Zie ook toelichting dienstonderbrekingen.

20/05/2019 txt bestand20190520 Scholen.txt (3.41 MB) txt bestand20190520 Scholen_wijz.txt (90 kB)
20/05/2019 txt bestand20190520 Scholengemeenschappen.txt (145 kB) txt bestand20190520 Scholengemeenschappen_wijz.txt (730 bytes)
12/03/2019 txt bestand20190312 ambtcodes.txt (42 kB) txt bestand20190312 ambtcodes_wijz.txt (773 bytes) Benaming gewijzigd van ambt 315 "admin. medewerker ten minste master", 316 "admin. medewerker ten minste bachelor"en 317 "admin. medewerker ten minste hso". 
12/03/2019 txt bestand20190312 ingerichte ambten.txt (161 kB) txt bestand20190312 ingerichte ambten_wijz.txt (2 kB) C00: datum_einde_registratie gewijzigd van ambt 200 "directeur clb", 204 "administratief werker" en 207 "medewerker" / benaming gewijzigd van ambt 315 "admin. medewerker ten minste master", 316 "admin. medewerker ten minste bachelor"en 317 "admin. medewerker ten minste hso".  
12/03/2019 txt bestand20190312 ingerichte vakken.txt (2.51 MB) txt bestand20190312 ingerichte vakken_wijz.txt (484 bytes) Einddatum combinatie HS 317, 3 ASO, ambt 208 "leraar secundair volwassenonderwijs", vak 181 "muzikale opvoeding" gewijzigd.
12/03/2019 txt bestand20190312 moduleEPD VWO.txt (245 kB) txt bestand20190312 moduleEPD VWO_wijz.txt (6 kB) Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 moduleEPD_opleiding VWO.txt (514 kB) txt bestand20190312 moduleEPD_opleiding VWO_wijz.txt (10 kB)  Nieuwe/gewijzigde combinaties module-opleiding  geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 opleiding VWO.txt (79 kB) txt bestand20190312 opleiding VWO_wijz.txt (1 kB) Nieuwe/gewijzigde opleidingen geldig vanaf 01.02.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 opleiding_studiegebied VWO.txt (119 kB) txt bestand20190312 opleiding_studiegebied VWO_wijz.txt (2 kB) Nieuwe/gewijzigde combinaties opleiding-studiegebied geldig vanaf 01.02.2019. 
12/03/2019 txt bestand20190312 vakcodes.txt (115 kB) txt bestand20190312 vakcodes_wijz.txt (195 bytes)  Nieuwe vakcode toegevoegd: 1744 "trajectbegeleiding duaal". Geldig vanaf 01.09.2019.
12/03/2019 txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO.txt (35 kB) txt bestand20190312 zwevende moduleEPD VWO_wijz.txt (694 bytes)  Nieuwe modules geldig vanaf 01.02.2019.
07/01/2019 doc bestand20190107 combinatie2.doc (425 kB) • nieuwe combinaties voor lerarenplatform (LPF, OOM-code 25) toegevoegd:
   - interim LPF tadd w. na pens. , interim LPF LIO w. na pens. , vacant LPF tadd w. na pens. , vacant LPF LIO w. na pens.
   - toegelaten in HS 111, 121, 211, 221, 311, 312, 321 vanaf 01.10.2018
• benaming van combinatie 'vacant LPF cao XI tao' gewijzigd naar 'vacant LPF tao'
• titel van kolom 'TADD' gewijzigd naar 'AAN' (aanstellingscode), waarbij 01=TADD en 04=LIO (leraar in opleiding)
• combinaties hernummerd
10/12/2018 txt bestand20181210 foutcodes.txt (78 kB) txt bestand20181210 foutcodes_wijz.txt (174 bytes) Nieuwe foutcode toegevoegd.
22/11/2018 txt bestand20181122 samenwerking_lidmaatschap.txt (247 kB) txt bestand20181122 samenwerking_lidmaatschap_wijz.txt (142 bytes) Nieuwe tabel: lijst van samenwerkingsverbanden en scholen die er lid van zijn. Bevat op dit moment enkel de lerarenplatformen.
09/07/2018 txt bestand20180709 CLIL_scholen.txt (10 kB)

txt bestand20180709 CLIL_scholen_wijz.txt (3 kB)
Scholen die CLIL aanbieden (Content and Language Integrated Learning, bvb aardrijkskunde in het Frans) vanaf 01.09.2018 zijn toegevoegd.

23/01/2018 txt bestand20180123 nationaliteiten.txt (40 kB) txt bestand20180123 nationaliteiten_wijz.txt (483 bytes)  Codes 231 "Chinese (Macau SAR)", 403 "Antigua en Barbuda" en 893 "van Zuid-Soedanese herkomst" toegevoegd.
21/11/2017 txt bestand20171121 studiegebied VWO.txt (8 kB) txt bestand20171121 studiegebied VWO_wijz.txt (229 bytes) Benaming studiegebied 39 gewijzigd (Bib-,archief documentatiekunde 31082017).
13/11/2017 xls bestand20171113 einddatum.xls (47 kB) Opmerking toegevoegd voor HS 618 (CBE) :  ATO 1 : <= 31-08-XXXX   /  ATO 2 : geen controle
03/11/2014 txt bestand20141103 landcodes.txt (17 kB) txt bestand20141103 landcodes_wijz.txt (166 bytes). De begindatum van 153 "Kosovo" is gewijzigd.
13/08/2007 xls bestand20070813 Combinatietabel Landschap Basis.xls (35 kB) Combinaties met vakcode 897 (zorg+) toegevoegd.

Handleidingen en basisdocumenten

Datum Basisdocument Opmerking / wijziging
17/10/2018

doc bestand20181017 Technische handleiding.doc (1.12 MB)

pdf bestand20181017 Technische handleiding.pdf (1.29 MB)

Veld 17 (graad eenheidstype SO code / graad DKO) van RL-1 aangevuld met nieuwe graden DKO : 8 (eerste graad),  9 (tweede graad), 0 (derde graad) en 1 (vierde graad). Geldig vanaf 01.09.2018 . (Pagina 57.)
31/08/2015

secundair onderwijs uren die geen lesuren zijn

volwassenenonderwijs uren die geen lesuren zijn

deeltijds kunstonderwijs uren die geen lesuren zijn

Overzicht van uren die geen gewone lesuren zijn, mogelijke combinaties met vak en ATO, en een link naar de bijhorende wetgeving.

09/04/2003 doc bestand20030409 terugzending stamboeknummer.doc (42 kB) Opbouw van de terugzending stamboeknummer.
22/06/1999 doc bestand19990622 opbouw terugzending.doc (81 kB) Opbouw van de terugzendingen (algemeen).

Historiek en toelichtingen

Datum Historiek / toelichting Onderwerp
21/05/2019 xlsx bestanddownload personeel historiek_0.xlsx (50 kB) Historiek van belangrijke wijzigingen aan basistabellen en basisdocumenten. In dit excel-bestand kan u zoeken, sorteren, filteren,...
21/05/2019 pdf bestand20190521 toelichting dienstonderbrekingen.pdf (1.24 MB) Bijkomende informatie over dienstonderbrekingen : reglementering, bereik, wie kan ze nemen, is ze bezoldigd, telt ze mee voor anciënniteit, geldigheidsduur, ...
Belangrijk: deze documenten zijn bedoeld als technische documentatie en achtergrondinformatie voor softwareleveranciers.  Ze worden meestal opgesteld voor nieuwe dienstonderbrekingen maar worden verder niet systematisch actueel gehouden bij wijzigingen. De EDISON helpdesk kan hierover ook geen ondersteuning bieden. Voor de scholen en de schoolsecretariaten zijn de decreten, besluiten en omzendbrieven de eerste informatiebron. Deze worden wel up-to-date gehouden en er zijn contactgegevens vermeld waar men met vragen terecht kan.
31/08/2015 pdf bestand20140605 Professionaliseringstraject TBSOB CVOs HS417.pdf (38 kB) Bijkomende informatie over TBSOB professionaliseringstraject in HS 417 : reglementering, omschrijving, impact op bezoldiging, aanduiding in RL-1.
04/05/2011 Hoger onderwijs : Veel gestelde vragen EPD Thema's in verband met het EPD, een aanvulling op of verduidelijking van de technische handleidingen.