Thema's schoolregelgeving

Aanbod thematische opleidingen

Hieronder vind je de verschillende thema's met een korte inhoudelijke omschrijving van de opleiding.

Discimus en leerlingenzendingen

Deze cursus is voor beginnende secretariaatsmedewerkers.

In deze basiscursus wordt geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

De volgende onderwerpen komen wel aan bod:

 • leerlingenzendingen via WebEDISON
 • situering en werking van Discimus
 • welke leerlingengegevens worden uitgewisseld via Discimus? En hoe?
  • in- en uitschrijvingen
  • aan- en afwezigheden
  • leerlingenkenmerken
  • studiebewijzen
 • welke informatie kan je raadplegen ?
 • toelichting bij foutmeldingen
 • aandachtspunten en tips
 • veelgestelde vragen en antwoorden
 • relevante reglementering

 

Verificatie:

In deze basiscursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • inschrijvingsdocumenten (over identificatie, coëfficiënt 1.5, leerlingenkenmerken, schoolverandering ...)
 • stamboekregister
 • toelatingsvoorwaarden en afwijkingen
 • aanwezigheidsregisters en afwezigheidscodes
 • klassement en bewaartermijn
 • wijziging schoolbevolking na verificatie
 • onthaalonderwijs
 • herberekening in het kleuteronderwijs

Tijdens deze infosessie verwijzen we ook telkens naar de informatie in de omzendbrieven en vermelden we welke formulieren moeten gebruikt worden.

In deze basiscursus wordt geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

 

Omkadering gewoon basisonderwijs:

Deze cursus is bedoeld voor secretariaatsmedewerkers van het gewoon basisonderwijs.

In deze opleiding voor het gewoon basisonderwijs komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

 • soorten lestijden
 • formulieren en nieuwe webapplicatie
 • Mijn Onderwijs

Tijdens deze infosessie verwijzen we telkens naar de informatie in de omzendbrieven.

 

Omkadering buitengewoon basisonderwijs

Deze cursus is bedoeld voor secretariaatsmedewerkers van het buitengewoon basisonderwijs.

In deze opleiding voor het gewoon basisonderwijs komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

 • soorten lestijden
 • formulieren en nieuwe webapplicatie
 • Mijn Onderwijs

Tijdens deze infosessie verwijzen we telkens naar de informatie in de omzendbrieven.

 

Inschrijvingsrecht:

We lichten in deze opleiding de krachtlijnen van het inschrijvingsrecht toe.

Daarnaast worden volgende begrippen nader omschreven en besproken:

 • start van de inschrijvingen
 • capaciteitsniveaus
 • weigeringsgronden
 • voorrangsgroepen
 • aanmelden

In deze basiscursus gaan we niet in op lokale LOP-afspraken over aanmeldings- of inschrijvigsprocedures. We voorzien ook geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten. Meer informatie hierover vraag je het best aan je softwareleverancier.