Directie en secretariaat

Programmaties 2017-18
Hervorming DKO: gevolgen personeel
Gegevensbescherming in het onderwijs

AGODI-Academie: opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten

Geïntegreerd onderwijsaanbod, recht op inschrijving, rechtsbescherming

Lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid

AGODI ondersteunt het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers

Organisatie van huisonderwijs

Beveiligde omgeving waar scholen volgende documenten kunnen opvragen:

  • dienstbrieven
  • databundel school
  • doorlichtingsverslagen (laatst goedgekeurde versie)
  • dataloep
  • salarisoverzicht

NIEUW! Vanaf mei 2018 publiceert AGODI voor de contactschool van het samenwerkingsplatform een overzicht van de aangewende vervangingseenheden voor vervangingen korte afwezigheden (VKA's).

Elektronische uitwisseling van leerlingengegevens

Jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.