Directie en secretariaat

Programmaties 2017-18

Jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.

Kalender(s) voor het opsturen van formulieren, elektronische berichten en documenten

AGODI-Academie: opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten

Geïntegreerd onderwijsaanbod, recht op inschrijving, rechtsbescherming

Lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid

AGODI ondersteunt het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers

Gegevensbescherming in het onderwijs

Beveiligde omgeving waar scholen volgende documenten kunnen opvragen:

  • dienstbrieven
  • databundel school
  • doorlichtingsverslagen (laatst goedgekeurde versie)
  • dataloep
  • salarisoverzicht

Elektronische uitwisseling van leerlingengegevens

Organisatie van huisonderwijs