Directie en secretariaat

Fietsvergoeding
Programmaties 2017-18
Hervorming DKO: gevolgen personeel
Gegevensbescherming in het onderwijs

AGODI-Academie: opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten

Geïntegreerd onderwijsaanbod, recht op inschrijving, rechtsbescherming

Lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid

AGODI ondersteunt het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers

Organisatie van huisonderwijs

Beveiligde omgeving voor scholen voor:

 • dienstbrieven
 • databundel school
 • doorlichtingsverslagen (laatst goedgekeurde versie)
 • dataloep
 • salarisoverzicht
 • overzicht VKA's
 • monitor lerarenplatform
  Bekijk het instructiefilmpje

 • NIEUW!
  monitor niet-ingevulde vervangingen

  Bekijk het instructiefilmpje

Elektronische uitwisseling van leerlingengegevens

Jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's.