Commissie inzake Leerlingenrechten

Waarvoor kan je als OUDER bij de commissie inzake Leerlingenrechten terecht?

Een klacht indienen

  • Ouders kunnen klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving van  hun kind in een school.
  • Ouders kunnen klacht indienen tegen de ontbonden inschrijving van hun kind in een school.

 

Waarvoor kan je als SCHOOLBESTUUR bij de commissie inzake Leerlingenrechten terecht?

Een aanmeldingsprocedure starten

  • Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen dienen hun voorstel van aanmeldingsprocedure in bij de commissie inzake Leerlingenrechten.

 

Volgende zitting(en)

20 april 2018

26 april 2018

4 mei 2018