AGODI - Contact

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLB

 
 
 
 

DKO

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat administrateur-generaal Guy Janssens
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel (bekijk op kaart)
T 02 553 93 76
christine.lerouge@ond.vlaanderen.be

Openingsuren

Onze kantoren zijn open van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Elektronisch insturen van documenten

Je mag ons zeker ingescande documenten bezorgen:

Duid steeds de juiste afdeling of cel, het werkstation of schoolbeheerteam aan!
Vermeld ook steeds het stamboeknummer als je correspondentie gaat om een personeelslid van het onderwijs.


Lees meer: Digitalisering van documenten

 
 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Zoek dossierbeheerder werkstation personeel

 

Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB ( afgekort PBC )

Werkstations

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 07
personeel.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

  • Voor alle briefwisseling en formulieren voor alle personeelscategorieën (behalve het MVD-personeel) vul je het adres hierboven aan met het nummer van het werkstation waartoe uw school behoort. Vermeld bij personeelsgebonden correspondentie ook steeds duidelijk de volledige naam en het stamboeknummer van het personeelslid.
  • Voor alle briefwisseling en correspondentie i.v.m. LOP'ers, codo's, geco's, startbaners, kinderdagverblijven Brussel en voor- en naschoolse opvang richt je je tot werkstation 3.
  • Voor het MVD-personeel stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation 48.
Provincie Werkstation Groepschef Telefoon
West-Vlaanderen 01 Dirk Van Nevel 02 553 93 57
West- en Oost-Vlaanderen 2 02 Guy Nerinckx 02 553 93 17
Oost-Vlaanderen 1 - Gent 03 Joke Pillet 02 553 94 10
LOP'ers, voor- en naschoolse opvang 03 Joke Pillet 02 553 94 10
Codo’s, geco’s, Startbaners 03 Joke Pillet
(dossierbeheerder: Tom Van Vaerenbergh)
02 553 93 15
Kinderdagverblijven Brussel 03 Joke Pillet
(dossierbeheerder: Hilde Van De Perre)
02 553 93 35
Antwerpen 1 - Antwerpen stad 04 Marie-Rose Vervoort 02 553 94 17
Antwerpen 2 05 Leen De Boe 02 553 94 62
Antwerpen en Vlaams-Brabant 2 06 Sven Vanroelen 02 553 94 50
Vlaams-Brabant 1 en Brussel 07 Wouters Els 02 553 94 40
Limburg 08 Frank Vanbuel 02 553 93 96
Eindeloopbaancel   Frank D'Haenens 02 553 94 56

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam

Zoek een scholengemeenschap

 

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Schoolbeheerteams Basisonderwijs

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 86
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

Provincie Groepschef Telefoon
West-Vlaanderen Eric Wouters 02 553 93 26
Oost-Vlaanderen Els De Wint 02 553 93 88
Antwerpen Els De Wint 02 553 93 88
Vlaams-Brabant Eric Wouters 02 553 93 26
Limburg Eric Wouters 02 553 93 26
Buitengewoon onderwijs Christel Bens 02 553 93 24

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Zoek verificateur

 

Verificateurs


De verificatieteams doen de volgens de onderwijsreglementering voorziene controles. Ze ondersteunen de instellingen bij het correct toepassen van de regelgeving en de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.

Groepschef-hoofdverificateur Telefoon GSM
Maureen Mestdag 02 553 99 06 0499 59 41 13

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

Inspectie en Pedagogische Begeleiding

Werkstation

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Basisscholen en CLB

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 07

Voor alle personeelsleden van de Inspectie en Pedagogische begeleiding stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation 4. Vermeld bij personeelsgebonden correspondentie ook steeds duidelijk de volledige naam en het stamboeknummer van het personeelslid.

Werkstation 04
T 02 553 94 17

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

Onderwijsinspectie Basisonderwijs

Coördinerend inspecteur

Ludo De Lee
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 88 02
onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Speciale onderwijsleermiddelen

 

Cel Speciale onderwijsleermiddelen ( SOL )

Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Cel Speciale onderwijsleermiddelen ( SOL )

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 92 40 
an.segers@ond.vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Lokale overlegplatforms

Zoek een voorzitter of een deskundige van de Lokale Overlegplatforms (LOP) gelijke onderwijskansen

 

Lokale overlegplatforms ( LOP's )

Sinds 2002 zijn er verspreid over heel Vlaanderen een 70-tal LOP’s (lokale overlegplatforms). De LOP’s hebben lokale partners samengebracht die op de één of andere manier meehelpen de gelijke onderwijskansen van de jongeren in de regio te realiseren. Het doel van elk LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

Coördinatie lokale overlegplatforms

Patrick Vanspauwen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 04 03
0473 93 89 34
patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website leerkrachtendatabank

 

Leerkrachtendatabank VDAB

Heb je vragen over de werking van de leerkrachtendatabank, contacteer dan de VDAB op het gratis nummer:
0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via leerkrachtendatabank@vdab.be

Meer info vind je ook op www.vdab.be/leerkrachtendatabank

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid en bekwaamheidsbewijzen in het basisonderwijs

T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.basisonderwijs@vlaanderen.be

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid, bekwaamheidsbewijzen of nuttige ervaring in het secundair onderwijs

Cel "Word Leerkracht":
T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over hun rechten en plichten in het basisonderwijs.

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 04 15
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Commissie Zorgvuldig Bestuur

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

t.a.v Marleen Broucke, Adviseur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Secretaris Telefoon E-mail
Marleen Broucke 02 553 65 56 marleen.broucke@ond.vlaanderen.be
    zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Basisonderwijs Ingrid Hugelier 02 553 93 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Secundair onderwijs Peter Bex 02 553 88 75 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Vlaamse bemiddelingscommissie

 

Vlaamse bemiddelingscommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Vlaamse bemiddelingscommissie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 18
F 02 553 93 85
bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Inspectie en pedagogische begeleiding  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Cursussen schoolsecretariaten

 

Cursussen schoolsecretariaten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen m.b.t. de praktische organisatie
Evi Van Mol
T 02 553 94 28
evi.vanmol@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen rond thema’s personeelsmaterie
Patrick Savat
T 02 553 94 26
patrick.savat@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen rond thema’s scholenmaterie
Maureen Mestdag
T 02 553 99 06
maureen.mestdag@ond.vlaanderen.be
of
Els De Wint
T 02 553 93 88
els.dewint@ond.vlaanderen.be

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Zoek dossierbeheerder werkstation personeel

Zoek dossierbeheerder ondersteunend personeel SO

 

Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO ( afgekort PSK )

Werkstations

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 92 61
personeel.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

Vergeet niet de juiste afdeling en het werkstation aan te duiden.

Voor briefwisseling en formulieren over alle personeelscategorieën, inclusief het MVD-personeel, vul je het adres hierboven aan met Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs en met het nummer van het werkstation waartoe je school behoort.

Werkstation Groepschef + Adjunct Telefoon
WS 13 (BUSO) Slosse Nik 02 553 90 99
15 De Clercq Nadine 02 553 90 58
16 Eeckhout Inge 02 553 90 76
17 Van Daele Marc 02 553 92 89
18 Verhofstadt Kris 02 553 92 68
19 Gyselinck Ronald 02 553 90 71
20 Vande Capelle Els 02 553 91 49
21 Arijs Kevin 02 553 90 01
22 Meskens Hedwig 02 553 92 79
23 Schaekels Ilse 02 553 91 12
24 Vanbrabant Kathleen 02 553 91 19
32 + MVDP Van Kerkchoven Josiane 02 553 92 90
Cel TBSVP Van Droogenbroeck Jacqueline 02 553 90 98
Cel Detacheringen Conard Daisy 02 553 91 54
Cel Word leerkracht   02 553 92 00
Werkstation / Dienst Coördinator Telefoon
WS 13, 17 Elet Pascal 02 553 91 03
WS 19, Cel Detacheringen Ghysels Vanessa 02 553 90 73
WS 20, 21 Vanbiervliet Katrien 02 553 91 08
WS 24 Beel Maarten 02 553 91 07
WS 18, 22, 23 Claus Evelien 02 553 90 14
WS 15, 16, Cel Word leerkracht Jacobs Guy 02 553 90 32
WS 32, 48 De Luyck Inge 02 553 92 50
Cel TBSVP Lambrecht Kris 02 553 90 97

Voor het MVD-personeel stuur je alle briefwisseling en formulieren naar je werkstation, met vermelding 'MVD- personeel'. Voor vragen in dit verband kan je contact nemen met het nummer: 02 553 91 13.

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam

Zoek een scholengemeenschap

 

Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen ( afgekort SO SenL )

Schoolbeheerteams

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Buitengewoon secundair onderwijs:

Contactpersoon Telefoon
Van De Casteele Mieke (groepschef) 02 553 87 40
De Clercq Marion 02 553 88 86
Vanvaerenbergh Nele 02 553 87 23

Gewoon secundair onderwijs:

Contactpersoon Telefoon
Callaert Marleen (groepschef) 02 553 87 29
Merckaert Veerle (groepschef) 02 553 87 20
Van Wilder Irène 02 553 90 05
Laacheri Hayat 02 553 87 22
Vanvaerenbergh Nele 02 553 87 23
Christens Tamara 02 553 88 84
Cortebeeck Ann 02 553 87 32
Van Kersschaver Ron 02 553 88 92

Cel ondersteuning:

Contactpersoon Telefoon
Toebaert Gilberte 02 553 87 26
Criel Stany 02 553 87 31
Goormans Jeroen 02 553 87 30
Valkiers Joachim 02 553 88 99
Van Causenbroeck Ann 02 553 88 66
Van Proeyen Lise 02 553 88 70
De Ghouy Michèle 02 553 87 39

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Zoek verificateur

 

Verificateurs


De verificatieteams doen de volgens de onderwijsreglementering voorziene kwaliteitscontroles. Ze ondersteunen de instellingen bij het correct toepassen van de regelgeving en de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

Inspectie Secundair Onderwijs

Coördinerend inspecteur

Gerda Van Ryckeghem
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 99 45
onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Speciale onderwijsleermiddelen

 

Cel Speciale onderwijsleermiddelen (SOL)

Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Cel Speciale onderwijsleermiddelen ( SOL )

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

T 02 553 92 40 
an.segers@ond.vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van die documenten via de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Lokale overlegplatforms

 

Zoek een voorzitter of een deskundige van de Lokale Overlegplatforms (LOP) gelijke onderwijskansen

 

Lokale overlegplatforms ( LOP's )

Sinds 2002 zijn er verspreid over heel Vlaanderen een 70-tal LOP’s (lokale overlegplatforms). De LOP’s hebben lokale partners samengebracht die op de één of andere manier meehelpen de gelijke onderwijskansen van de jongeren in de regio te realiseren. Het doel van elk LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

Coördinatie lokale overlegplatforms

Patrick Vanspauwen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 04 03
0473 93 89 34
patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website leerkrachtendatabank

 

Leerkrachtendatabank VDAB

Heb je vragen over de werking van de leerkrachtendatabank, contacteer dan de VDAB op het gratis nummer:
0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of via leerkrachtendatabank@vdab.be

Meer info vind je ook op www.vdab.be/leerkrachtendatabank

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid en bekwaamheidsbewijzen in het basisonderwijs

T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.basisonderwijs@vlaanderen.be

 

Vragen over onderwijsbevoegdheid, bekwaamheidsbewijzen of nuttige ervaring in het secundair onderwijs

Cel "Word Leerkracht":
T 02 553 92 00 of 02 553 93 00
leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be

 

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair onderwijs

Ouders en leerlingen kunnen hier terecht met vragen over hun rechten en plichten in het Secundair onderwijs.

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 33 of 02 553 93 83
E-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Commissie Zorgvuldig Bestuur

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

t.a.v Marleen Broucke, Adviseur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Secretaris Telefoon E-mail
Marleen Broucke 02 553 65 56 marleen.broucke@ond.vlaanderen.be
    zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Basisonderwijs Michaël Van der Eycken 02 553 93 82 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Secundair onderwijs Peter Bex 02 553 88 75 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Vlaamse bemiddelingscommissie

 

Vlaamse bemiddelingscommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Vlaamse bemiddelingscommissie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 18
F 02 553 93 85
bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Startbanenprojecten-jojo-en-veve

 

Startbanenproject JoJo-VeVe

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Secundair Onderwijs – Scholen en Leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Algemeen coördinator startbanenprojecten

Naam Telefoon E-mail
Peter Bex 02 553 88 75 peter.bex@ond.vlaanderen.be

Startbanenproject JoJo ( Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen )

Coördinatoren startbanenproject JoJo

Naam Telefoon E-mail
JoJo   jojo@vlaanderen.be
Judith Mievis 02 553 88 56 judith.mievis@ond.vlaanderen.be
Stien Roes 02 553 88 29 stien.roes@ond.vlaanderen.be

Startbanenproject VeVe ( Verkeersveiligheid )

Coördinator startbanenproject VeVe

Naam Telefoon E-mail
VeVe   veve@vlaanderen.be
Marlies De Witte 02 553 91 76 marlies.dewitte@ond.vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Verificateurs  |  Onderwijsinspectie  |  Speciale onderwijsleermiddelen  |  LOP's  |  Leerkrachtendatabank VDAB  |  Infopunt Ouders en Leerlingen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Startbanenproject JoJo-VeVe  |  Cursussen schoolsecretariaten

 

Website Cursussen schoolsecretariaten

 

Cursussen schoolsecretariaten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen m.b.t. leerlingensecretariaten
Irène Van Wilder
T 02 553 90 05
irene.vanwilder@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. basisopleidingen voor nieuwe medewerkers personeelssecretariaten
Evelien Claus
T 02 553 90 14
evelien.claus@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. personeelssecretariaten
Barbara Vanderote
T 02 553 92 61
barbara.vanderote@ond.vlaanderen.be

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen voor CLB's

 

Zoek dossierbeheerder werkstation personeel

 

Afdeling Personeel Basisscholen en CLB ( afgekort PBC )

Werkstation

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Basisscholen en CLB

Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 07
clb.agodi@vlaanderen.be

Voor alle personeelsleden van de CLB’s stuur je de briefwisseling en formulieren naar werkstation 4. Vermeld bij personeelsgebonden correspondentie ook steeds duidelijk de volledige naam en het stamboeknummer van het personeelslid.

Werkstation 04
T 02 553 94 17

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen voor CLB's

 

Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam

 

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB ( afgekort SBC )
Scholen en leerlingen

Schoolbeheerteam

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 86
clb.agodi@vlaanderen.be

Alle briefwisseling en formulieren voor de CLB's stuur je naar het schoolbeheerteam voor de CLB's.
SBT CLB: T 02 553 93 88 en 02 553 92 22

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van die documenten via de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen voor CLB's

 

Website Commissie Zorgvuldig Bestuur

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

t.a.v Marleen Broucke, Adviseur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Secretaris Telefoon E-mail
Marleen Broucke 02 553 65 56 marleen.broucke@ond.vlaanderen.be
    zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen voor CLB's

 

Website Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Basisonderwijs Michaël Van der Eycken 02 553 93 82 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Secundair onderwijs Peter Bex 02 553 88 75 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen voor CLB's

 

Website Vlaamse bemiddelingscommissie

 

Vlaamse bemiddelingscommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Vlaamse bemiddelingscommissie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 87 18
F 02 553 93 85
bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Commissie Zorgvuldig Bestuur  |  Commissie inzake leerlingenrechten  |  Vlaamse bemiddelingscommissie  |  Cursussen voor CLB's

 

Website Cursussen voor CLB's

 

Cursussen voor CLB's

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen m.b.t. de praktische organisatie
Evi Van Mol
T 02 553 94 28
evi.vanmol@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen rond thema’s personeelsmaterie
Patrick Savat
T 02 553 94 26
patrick.savat@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen rond thema’s scholenmaterie
Maureen Mestdag
T 02 553 99 06
maureen.mestdag@ond.vlaanderen.be
of
Els De Wint
T 02 553 93 88
els.dewint@ond.vlaanderen.be

 

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Cursussen voor personeelssecretariaten

 

Zoek dossierbeheerder werkstation personeel

 

Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO ( afgekort PSK )

Werkstations

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en DKO

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Werkstation deeltijds kunstonderwijs - WS 42

Contactpersonen Naam Telefoon
Groepschef Steeman Marie-Christine 02 553 91 58
Coördinator Quintens Mieke 02 553 92 80

Voor briefwisseling en formulieren over alle personeelscategorieën, inclusief het administratief personeel en de gesubsidieerde contractuelen, vul je het bovenvermeld adres aan met het nummer van het werkstation waartoe je school behoort.

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Cursussen voor personeelssecretariaten

 

Zoek dossierbeheerder schoolbeheerteam

 

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB ( afgekort SBC )
Scholen en leerlingen

Schoolbeheerteams

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB
Scholen en leerlingen

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 93 86

Schoolbeheerteam Deeltijds Kunstonderwijs

Contactpersonen Telefoon
Nadia Vranken 02 553 89 83
Marleen Creten 02 553 89 84
Lynn De Paepe 02 553 92 78

Coördinatie Verificatie en Schoolbeheerteam

Johan Krygelmans
T 02 553 89 74

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Cursussen voor personeelssecretariaten

Onderwijsinspectie Deeltijds Kunstonderwijs

Coördinerend inspecteur

Gerda Van Ryckeghem
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 99 45
onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Personeel  |  Scholen  |  Onderwijsinspectie  |  Cursussen personeelssecretariaten

 

Website Cursussen personeelssecretariaten

 

Cursussen personeelssecretariaten

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet een van de volgende personen te contacteren:

Voor vragen m.b.t. leerlingensecretariaten
Sylke Besbrugge
T 02 553 87 22
sylke.besbrugge@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. basisopleidingen voor nieuwe medewerkers personeelssecretariaten
Evelien Claus
T 02 553 90 14
evelien.claus@ond.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. personeelssecretariaten
Barbara Vanderote
T 02 553 92 61
barbara.vanderote@ond.vlaanderen.be

 

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

 

Website EDISON

 

EDISON-helpdesk

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling ICT
Project EDISON
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 90 90
F 02 553 94 93
helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be

We doen ons uiterste best om permanentie te voorzien van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.

Wie

De EDISON-helpdesk helpt je bij technische problemen als je de websites WebIDM (gebruiksbeheer) en WebEDISON gebruikt. De EDISON-helpdesk is niet bevoegd voor inhoudelijke problemen.

Contacteer voor een correcte en snelle service de juiste dienstenleverancier

Probleem bij... In verband met... Hulp bij...
Hardware Functioneren en onderhouden van computer, netwerk, modem, router... Hardware-leverancier
Besturingssystemen Installatie en gebruik van Windows, MacOS of Linux Hardware-leverancier
Internet-toegang Installatie en gebruik van internet via kabel, ADSL, proxy,... Internet Provider
Schoolpakket Installatie en gebruik van het schoolpakket voor lerenden- of personeelsadministratie Schoolautomatiseerder
Personeelsadministratie Inhoudelijke verwerking van elektronische personeelsdossiers Werkstation
Lerendenadministratie Inhoudelijke verwerking van elektronische lerendendossiers Schoolbeheerteam
WebIDM-WebEDISON Aanmelden op en gebruik van de websites WebIDM en WebEDISON EDISON-helpdesk

De medewerkers van Edison

Bij de automatisatie van de elektronische dossiers zijn alle werkstations, de schoolbeheerteams, tientallen informatici en nog vele andere personeelsleden van de administratie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming betrokken.

Het "E-team" bestaat uit vier personen. Zij geven ondersteuning bij de problemen die verband houden met het gebruik van de websites WebIDM (gebruikersbeheer) en WebEDISON.

Contactpersonen Naam E-mail Telefoon
Projectleider: Jan Dejonghe jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be 02 553 90 30
Helpdesk: Bea Van der Eeken bea.vandereeken@ond.vlaanderen.be 02 553 91 70
  Cedric Croymans cedric.croymans@ond.vlaanderen.be 02 553 91 69
  Magda Holemans magda.holemans@ond.vlaanderen.be 02 553 99 14
Website: Cedric Croymans cedric.croymans@ond.vlaanderen.be 02 553 91 69
Handleiding: Bea Van der Eeken bea.vandereeken@ond.vlaanderen.be 02 553 91 70

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

 

Website DISCIMUS

 

Discimus

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling ICT
Discimus
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Contact basisonderwijs

Scholen voor gewoon onderwijs kunnen afhankelijk van hun provincie terecht op de volgende telefoonnummers:

Provincie Telefoon
Antwerpen 02 553 99 32
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02 553 92 17
Limburg 02 553 99 33
Oost-Vlaanderen 02 553 92 05
Vlaams-Brabant 02 553 92 17
West-Vlaanderen 02 553 93 87

Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen terecht op het volgende nummer: 02 553 92 04
 

Alle scholen kunnen met hun vragen ook terecht op het volgende e-mailadres: scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be

 

Contact secundair onderwijs

Scholen voor gewoon onderwijs en centra kunnen afhankelijk van hun provincie terecht op de volgende telefoonnummers:

Provincie Telefoon
Antwerpen 02 553 87 29
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02 553 87 20
Limburg 02 553 87 20
Oost-Vlaanderen 02 553 87 20
Vlaams-Brabant 02 553 87 20
West-Vlaanderen 02 553 87 29

Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen terecht op het volgende nummer: 02 553 87 40

Alle scholen en centra kunnen met hun vragen ook terecht op het volgende e-mailadres: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Arbeidsongevallen

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

Cel arbeidsongevallen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Info en formulieren arbeidsongevallen (WeTwijs)

Stuur al je vragen over arbeidsongevallen, beroepsziekten en buitendienstongevallen in PDF-formaat naar arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be.

Vermeld steeds de juiste afdeling of cel, het werkstation of schoolbeheerteam. Als het gaat om een personeelslid van het onderwijs, geef je ook het stamboeknummer op.

Contactpersonen Telefoon
Ivo Francis 02 553 65 06
Karen De Bleeckere 02 553 65 07
Anne Marlaire 02 553 65 40

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

 

Website Kamer van Beroep

Website College van Beroep

 

Evaluatie en tucht in het onderwijs

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Kamer van Beroep ( Onderwijs )

Bevoegd voor beroepen:

  • tegen een ontslag om dringende redenen ingesteld door een personeelslid dat tijdelijk voor bepaalde duur in een wervingsambt of dat tijdelijk/ waarnemend in een selectie- of bevorderingsambt is aangesteld;
  • tegen een preventieve schorsing ingesteld door een vastbenoemd personeelslid of een personeelslid dat tijdelijk voor doorlopende duur is aangesteld;
  • tegen een tuchtstraf ingesteld door een vastbenoemd personeelslid, een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur of een vast benoemd personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking en dat gereaffecteerd of weder tewerkgesteld is.
Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Gemeenschapsonderwijs Frederik Stevens 02 553 65 98 frederik.stevens@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd officieel onderwijs Mehtap Can 02 553 65 99 mehtap.can@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd vrij onderwijs Karen De Bleeckere 02 553 65 07 karen.debleeckere@ond.vlaanderen.be

College van Beroep ( Onderwijs )

Bevoegd voor beroepen tegen evaluaties onvoldoende:
 
Voor het Secretaris Telefoon E-mail
Gemeenschapsonderwijs Frederik Stevens 02 553 65 98 frederik.stevens@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd officieel onderwijs Mehtap Can 02 553 65 99 mehtap.can@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd vrij onderwijs Karen De Bleeckere 02 553 65 07 karen.debleeckere@ond.vlaanderen.be

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Vlaamse reaffectatiecommissie

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

Vlaamse reaffectatiecommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voorzitter:
Patricia Van Reet
T 02 553 93 08

Secretaris:
Peggy Michiels
T 02 553 65 59

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

DINCO

Informatie in verband met persoonsgegevens (adres, rekeningnummer), aanvragen van duplicaten (fiscale documenten, salarisbrieven, documenten syndicale premie).

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

DINCO
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
dinco@ond.vlaanderen.be

Contactpersonen Telefoon
Marina Cardon 02 553 65 72
Fatima Markab 02 553 65 76
Karima Ettijrini 02 553 65 69

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Cel terugbetaling van woon-werkverkeer, openbaar vervoer, fietsvergoeding, aanvullende vergoeding busbegeleiding

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

Cel terugbetaling van woon-werkverkeer
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Contactpersoon Naam Telefoon
Coördinatie Danny De Schrijver 02 553 65 52
Woon-werk Patrick Kerremans 02 553 66 60
Woon-werk Francine Roje 02 553 65 63

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

EDISON-helpdesk  |  Discimus  |  Arbeidsongevallen  |  Evaluatie en tucht in het onderwijs  |  Vlaamse reaffectatiecommissie  |  DINCO  |  Woon-werkverkeer  |  Onkosten revisoren

Cel tegemoetkoming onkosten revisoren

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel ( AOP )

Cel tegemoetkoming onkosten revisoren
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Karl Wauters
T 02 553 65 41

 

Scans kan je ons elektronisch bezorgen in plaats van de documenten met de post te versturen.

Lees meer: Digitalisering van documenten

 

Contactinformatie Diensten Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

 

Website onderwijs.vlaanderen.be

 

Afdeling Informatie en Communicatie

Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 96 52

 

Afdeling Basisonderwijs en DKO - Coördinatiepunt Leerlingenvervoer

www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer

 

Internationale projecten - uitwisseling - samenwerking

www.ond.vlaanderen.be/internationaal

 

FORMULIEREN

Allerhande formulieren vind je terug op de WeTwijs-site: WeTwijs

Download de formulieren PERS: WeTwijs PERS-formulieren

Formulieren kan je ook bestellen op volgend adres:

Ministerie van Onderwijs en Vorming
Formulierendienst
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T 02 553 66 42

 

PUBLICATIES

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming geeft tal van publicaties uit: Publicaties onderwijs