AGODI-Academie: opleidingen voor schoolsecretariaten

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten organiseert regelmatig opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten. Concrete informatie over die opleidingen vindt u onder de desbetreffende onderwijsniveaus. Daar kunt u ook de opleidingen en PowerPointpresentaties raadplegen en downloaden.

OPGELET! Onze website ondervindt tijdelijk een probleem met vernieuwen. Druk op F5 om deze pagina te vernieuwen, zodat je de recentste informatie krijgt.
 
Basisonderwijs

Nieuwigheden aan het begin van het schooljaar

We organiseerden de eerste twee weken van september een infosessie met de nieuwigheden van de reglementering voor het schooljaar 2018-2019. Volgend schooljaar zijn we opnieuw van de partij. Jullie ook?

ABC-opleiding Basisonderwijs

De AGODI-Academie voorziet elk schooljaar een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers in het basisonderwijs. De ABC-opleiding vindt plaats op 15 en 24 januari 2019.

Thematische opleidingen Basisonderwijs

De AGODI-Academie organiseert thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het basisonderwijs. De opleidingen vinden plaats vanaf oktober 2018 voor schoolregelgeving. In november van dit jaar organiseren we nog een opleiding over vaste benoeming; de andere opleidingen over personeelsregelgeving vinden plaats vanaf februari 2019.

 

 

Deeltijds Kunstonderwijs

infosessie nieuw niveaudecreet en uitvoeringsbesluit DKO eind augustus 2018

Het DKO organiseert bij de start van dit schooljaar een infosessie over het nieuwe niveaudecreet en uitvoeringsbesluit DKO die ingaan op 1 september 2018. Doelgroep: secretariaatsmedewerkers.

Centra voor leerlingenbegeleiding

Dit jaar wordt geen afzonderlijke opleiding voorzien voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Zij kunnen wel aansluiten bij de ABC-opleiding en de thematische opleidingen van het basisonderwijs of secundair onderwijs. Die opleidingen gaan over personeelsregelgeving en scholenregelgeving, zoals de verloven, ziekteverlof, indiensttreding, verificatie enzovoort.

Secundair onderwijs

Nieuwigheden vanaf schooljaar 2018-2019

We organiseren een extra infosessie op dinsdagnamiddag 18/9 te Brussel Hendrik Consciecegebouw met de nieuwigheden van de reglementering m.b.t. de CAO. De infosessie biedt secretariaatsmedewerkers een extra toelichting van de nieuwe maatregelen voor het schooljaar 2018-2019.

ABC-opleiding Secundair Onderwijs

De AGODI-Academie voorziet een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers in het secundair onderwijs.
De ABC-opleiding vindt plaats op
 - maandag 10 september 2018 (voor personeelssecretariaten SO en DKO),
 - vrijdag 28 september 2018 (voor leerlingensecretariaten).
Je vindt hier later meer informatie.

Thematische opleidingen Secundair Onderwijs

De AGODI-Academie organiseert ook thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het secundair onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er opleidingen over schoolregelgeving en over personeelsregelgeving gepland vanaf oktober 2018.
Meer info hierover en mogelijkheid tot inschrijven volgt later.

Je vindt hier het cursusmateriaal