2019 - Vrij Onderwijs

2019-05 pdf bestandkvb_gvo_2019-5.pdf (121 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 6 maand op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde op de zitting in 2018 vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd. Dat probleem werd gedeeltelijk rechtgezet in voorliggende procedure. De middelen. Partijdigheid; de veroordeling is door de tuchtcommissie uitgesproken na een correcte procedure; partijdigheidbeginsel; tuchtcommissie was niet onregelmatig samengesteld, volgens de statuten hadden de bestuurders de bevoegdheid om de vzw te verbinden; rechten van verdediging door niet te zoeken naar getuigen à décharge; beginselen behoorlijk bestuur.

 

2019-04pdf bestandkvb_gvo_2019-4.pdf (112 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de blaam op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde in 2018 ineen voorgaande zitting al vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd.  Procedureel: als twee leden niet stemmen, is de tuchtcommissie niet ongeldig samengesteld; redelijke termijn; overheid heeft de taak om een zaak binnen een redelijke termijn af te handelen; rechten van de verdediging wegens het niet-oproepen van moraliteitsgetuigen, motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.

 

2019-03pdf bestandkvb_gvo_2019-3.pdf (118 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 5 maanden  – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde voor de periode van 2 maand op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde in een zitting in 2018 al vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten de verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd.  De middelen. De samenstelling van de tuchtcommissie; de leden van de tuchtcommissie dienen geen bestuurders van de vzw te zijn; er is in het besluit van de Vlaamse Regering sprake van tuchtoverheid

 

2019-02pdf bestandkvb_gvo_2019-2.pdf (73 kB)

Feiten:

laster en eerroof

Bestreden beslissing:

ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand van het beroep

Grond van de zaak:  

 

2019-01pdf bestandkvb_gvo_2019-1.pdf (181 kB)

Feiten:

handelingen van ernstige grensoverschrijdende aard die geleid hebben tot psychische en fysische grote schade en burn-out bij G.B. 

Bestreden beslissing:

terugkeer tot de tijdelijke aanstelling

Beslissing kamer van beroep: 

9 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling 

Grond van de zaak:  

De tuchtfeiten die als basis voor de beslissing genomen werden dateren van 2016. De tuchtprocedure diende normaal minder dan zes maand na de feiten opgestart te worden. De termijn start bij de kennisname door het schoolbestuur. De afgevaardigd bestuurder was in 2016 al op de hoogte van de feiten.   De tweede reden om tot een vernietiging te komen is dat de tuchtprocedure te sterk gebaseerd werd op de adviezen van de preventieadviseur.