Zoeken

Agentschap voor Onderwijsdiensten

.

 


Welkom op de vernieuwde website van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi.

 •  

  onthaalonderwijs_square.jpgCijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - 21 juni 2016

  • Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht. Het gaat om de cijfers van juni 2016.

   Lees meer
 •  

  kalender_square.jpgJaarkalenders 2016-2017 - 14 juni 2016

  • De nieuwe jaarkalenders voor 2016-2017 zijn nu beschikbaar.
   Lees meer
 •  

  ronde_van_vlaanderen_onderwijs_square.jpgRonde van Vlaanderen voor directies - 10 juni 2016

 •  

  vaste_benoeming_square.jpgMeld je vaste benoemingen zo veel mogelijk vóór 10 juni - 11 mei 2016

  • Vervroeging vacantverklaring en vaste benoeming

   De ingangsdatum van een vaste benoeming is vervroegd naar 1 juli (en eventueel 1 oktober). Tijdens het huidige schooljaar is ook de vacantverklaring vervroegd. De betrekkingen die op 1 maart vacant zijn, moest je meedelen vóór 1 april. Die vervroeging naar 1 april gaf je meer tijd voor de afwikkeling van de benoemingsprocedure binnen je school en voor een tijdige melding van de benoeming aan je werkstation.

   De regelgeving voorziet voor die melding een termijn van 3 maanden na de ingangsdatum (uiterlijk 30 september dus voor de benoemingen van 1 juli). Het is evenwel aangewezen om een benoeming zoveel mogelijk vóór de ingangsdatum te melden, met name uiterlijk op vrijdag 10 juni.

   Waarom zo vroeg mogelijk melden?

   Een tijdelijk personeelslid ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging op basis van zijn prestaties tijdens het schooljaar. Een tijdelijk personeelslid dat je op 1 juli vast benoemt, heeft tijdens de zomermaanden evenwel geen recht op uitgestelde bezoldiging maar op een salaris als vast benoemd personeelslid. Om te vermijden dat het personeelslid naast zijn salaris toch nog een uitgestelde bezoldiging ontvangt, zend je de vaste benoeming in vóór 10 juni.
 •  

  vakantie_square.jpgVakantiegeld 2016 - 28 apr 2016

  • Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op donderdag 26 mei 2016.
   Lees meer
 •  

  elektronische_aangifte_square.jpgBetaling ICT-toelage - 28 apr 2016

  • Ben je een school in het BaO, SO of DKO en heb je je verbonden in een ICT-samenwerkingsplatform? Dan betaalt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op 28 april je ICT-toelage uit.
 •  

  lop_square.jpgHoe gaan LOP’s aan de slag rond anderstalige nieuwkomers? - 26 apr 2016

  • Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Hasselt. Deze studiedag kwam er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

   Het was voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond anderstalige nieuwkomers in de verf te zetten. Daarom kwamen ook heel wat gastsprekers en panelleden van andere beleidsdomeinen, lokale besturen …

   Met de 150 deelnemers blikten we terug op hoe AgODi het werkveld ondersteunde bij de uitdagingen door de verhoogde instroom van asielzoekers. We zoomden daarbij in op diverse vormen van cocreatie bij de aanpak. Dat kwam o.m. aan bod in de keynote-lezing van Sara De Meerleer.

   Lees meer
 •  

  formulier_square.jpgAanvraagformulier vakbondspremie opgestuurd - 25 mrt 2016

  • AgODi  heeft het aanvraagformulier voor de vakbondspremie naar het voltallige onderwijspersoneel opgestuurd. Ben je aangesloten bij een vakbond, dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, jaarlijks een premie krijgen. Het bedrag van die premie wordt wettelijk vastgesteld. AgODi  betaalt de vakbondspremie NIET uit. Dat doet de vakorganisatie waarvan je lid bent. Ben je geen lid van een vakbond, dan mag je dat aanvraagformulier negeren.

   Maak je aanspraak op een premie? Dan stuur je het formulier rechtstreeks naar je vakorganisatie vóór 1 juli 2016, dus NIET naar AgODi.
 •  

  leerplicht_square.jpgJaarrapport leerplicht 2013-2014 - 24 mrt 2016

 •  

  vakantie_square.jpgAanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters - 11 mrt 2016

  • Was u jonger dan 25 jaar op 31 december 2015 en bent u in 2015 afgestudeerd?

   Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters. Uw schoolsecretariaat kan u hierover verder informeren. Stuur het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar uw werkstation.
 •  

  nascholingsmiddelen_square.jpgBetaling voorschot nascholingsmiddelen - 2 mrt 2016

  • Eind februari betaalde AgODi het voorschot van de nascholingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleidingsdiensten. Op hetzelfde moment betaalde het agentschap ook het voorschot van de werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken. De Vlaamse Scholierenkoepel kreeg eind februari een tweede schijf.

   De dienstbrieven voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding staan op Mijn Onderwijs.
 •  

  jojo-veve_square.jpgJaarrapport JoJo-VeVe 2014 - 22 feb 2016

  • In het jaarrapport ‘Startbanenprojecten. Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen en Verkeersveiligheid 2014’ vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) in 2014.

   Lees meer
 •  

  werkingsmiddelen_square.jpgBetaling voorschot werkingsmiddelen - 1 feb 2016

  • Eind januari betaalt AgODi het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

   De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

   Door de stijging van het aantal anderstalige kleuters kunnen de scholen van het gewoon basisonderwijs in het schooljaar 2015-2016 een extra toelage ontvangen. Meer informatie hierover leest u in de omzendbrief 'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers'. Om tegemoet te komen aan de extra kosten waar u nu al mee geconfronteerd wordt, bedraagt het voorschot van het werkingsbudget 65% in plaats van 50% voor de scholen van het gewoon basisonderwijs. Het saldo komt dan neer op 35%.

   Het DBSO krijgt de aanvullende werkingsmiddelen (voortraject, brugtraject en arbeidsdeelname) direct uitbetaald.

   De Vlaamse Scholierenkoepel krijgt een eerste schijf eind januari.
 •  

  lop_square.jpgSubsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen - 19 jan 2016

  • Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

   Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

   Lees meer

   Kinderen van vluchtelingen op school - 20 okt 2015

   De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.

   AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

   Lees meer

 •  

  elektronische_aangifte_square.jpgElektronische aangifte deeltijdse werkloosheid in het onderwijs - 19 jan 2016

  • AgODi heeft de laatste jaren enorm ingezet op digitalisering. Het agentschap wil verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo. Het volgende initiatief past ook in het project ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

   Zowel de Vlaamse als de federale overheid zijn zich ook bewust van de problematiek van administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Nu slaan AgODi en AHOVOKS voor het project ASR de handen in elkaar met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

   ASR staat voor ‘Aangifte Sociale Risico’s’.

   Lees meer
 •  

  instap_kleuterklas_square.jpgInstappen in het kleuteronderwijs

  • In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

   Dat kan na elke schoolvakantie:
   •   na de grote vakantie;
   •   na de herfstvakantie;
   •   na de kerstvakantie;
   •   na de krokusvakantie;
   •   na de paasvakantie;
   •   daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

   Lees meer

    

 •  

  jaarverslag-2014_square.jpgJaarverslag AgODi 2014 - 15 dec 2015

  • Met veel trots stellen wij het jaarverslag 2014 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AgODi ) voor.

   Zoals steeds vindt u een bundeling van heel veel interessante en relevante onderwijsgegevens. Een team van bijna 500 personeelsleden zorgt daarvoor. AgODi is verantwoordelijk voor de niveaus basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

   Lees meer
 •  

  ziekteverzuim_2014_square.jpgJaarrapport Ziekteverzuim 2014 - 9 dec 2015

  • Het jaarlijks rapport Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is er weer.

   Lees hier het rapport: Jaarverslag Ziekteverzuim 2014

   Persmededeling
   Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

   Lees hier de persmededeling: Minder leraren ziek, maar wel langer ziek

 •  

  secretariaatsmedewerker_square.jpgOpleidingen voor secretariaatsmedewerkers Basisonderwijs

  • ABC-cursus voor nieuwe medewerkers secretariaat in het Basisonderwijs

   In januari 2016 organiseert AgoDi een tweedaagse ABC-cursus voor administratieve medewerkers die in dienst zijn getreden vanaf 1 september 2015. Na een introductie over AgoDi en een kennismaking met de website van onderwijs, komt scholenmaterie aan bod en brengen de cursisten een bezoek aan het schoolbeheerteam en het werkstation. De tweede dag gaat over personeelsmaterie. De cursus vindt plaats op 11 en 19 januari 2016 in Brussel. Inschrijven kan vanaf 1 december 2015.

   Lees meer

   Thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het Basisonderwijs

   Vanaf 7 januari zijn er ook opleidingen over specifieke thema’s binnen scholen- en personeelsmaterie. De thematische opleidingen worden in Brussel, Leuven en Gent georganiseerd. Inschrijven gebeurt per module en kan vanaf 1 december 2015.

   Lees meer
 •  

  job_onderwijs_square.jpgJob in het onderwijs

  • Ambieer je een job in het onderwijs?

   Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

   Op deze site vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

   Lees meer

   The Big Five voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

   Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

   Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

   Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

   In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op
   5 belangrijke thema’s.