Zoeken

Agentschap voor Onderwijsdiensten

.

 


Welkom op de vernieuwde website van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi.

 •  

  nascholingsmiddelen_square.jpgIndexaanpassing salaris juli 2016

  • Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe indexcoëfficiënt 1,6406 van toepassing.
 •  

  onthaalonderwijs_square.jpgCijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - juli 2016

  • Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht. Het gaat om de cijfers van juli 2016.

   Lees meer
 •  

  kalender_square.jpgJaarkalenders 2016-2017 - 14 juni 2016

  • De nieuwe jaarkalenders voor 2016-2017 zijn nu beschikbaar.
   Lees meer
 •  

  vaste_benoeming_square.jpgMeld je vaste benoemingen zo veel mogelijk vóór 10 juni - 11 mei 2016

  • Vervroeging vacantverklaring en vaste benoeming

   De ingangsdatum van een vaste benoeming is vervroegd naar 1 juli (en eventueel 1 oktober). Tijdens het huidige schooljaar is ook de vacantverklaring vervroegd. De betrekkingen die op 1 maart vacant zijn, moest je meedelen vóór 1 april. Die vervroeging naar 1 april gaf je meer tijd voor de afwikkeling van de benoemingsprocedure binnen je school en voor een tijdige melding van de benoeming aan je werkstation.

   De regelgeving voorziet voor die melding een termijn van 3 maanden na de ingangsdatum (uiterlijk 30 september dus voor de benoemingen van 1 juli). Het is evenwel aangewezen om een benoeming zoveel mogelijk vóór de ingangsdatum te melden, met name uiterlijk op vrijdag 10 juni.

   Waarom zo vroeg mogelijk melden?

   Een tijdelijk personeelslid ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging op basis van zijn prestaties tijdens het schooljaar. Een tijdelijk personeelslid dat je op 1 juli vast benoemt, heeft tijdens de zomermaanden evenwel geen recht op uitgestelde bezoldiging maar op een salaris als vast benoemd personeelslid. Om te vermijden dat het personeelslid naast zijn salaris toch nog een uitgestelde bezoldiging ontvangt, zend je de vaste benoeming in vóór 10 juni.
 •  

  lop_square.jpgHoe gaan LOP’s aan de slag rond anderstalige nieuwkomers? - 26 apr 2016

  • Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde AgODi een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOP-leden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen en andere geïnteresseerden in VAC Hasselt. Deze studiedag kwam er op vraag van de gemandateerde LOP-voorzitters.

   Het was voor AgODi een gelegenheid om de intense samenwerking binnen en buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond anderstalige nieuwkomers in de verf te zetten. Daarom kwamen ook heel wat gastsprekers en panelleden van andere beleidsdomeinen, lokale besturen …

   Met de 150 deelnemers blikten we terug op hoe AgODi het werkveld ondersteunde bij de uitdagingen door de verhoogde instroom van asielzoekers. We zoomden daarbij in op diverse vormen van cocreatie bij de aanpak. Dat kwam o.m. aan bod in de keynote-lezing van Sara De Meerleer.

   Lees meer
 •  

  lop_square.jpgSubsidiëring/financiering van de huur van tijdelijke modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen - 19 jan 2016

  • Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor de subsidiëring en financiering van de huur van tijdelijke modulaire units. Dat kan als een school of vestigingsplaats tijdelijk de capaciteit wil uitbreiden in het kader van de noodopvang voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

   Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor noodopvang, worden volledig vergoed: zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als de ophaling van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de modulaire units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

   Lees meer

    

   Lees ook: Kinderen van vluchtelingen op school

   De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.

   AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

   Lees meer

 •  

  elektronische_aangifte_square.jpgElektronische aangifte deeltijdse werkloosheid in het onderwijs - 19 jan 2016

  • AgODi heeft de laatste jaren enorm ingezet op digitalisering. Het agentschap wil verder doorgaan op de lijn die al eerder is ingezet met DMFA, DIMONA en Capelo. Het volgende initiatief past ook in het project ‘Radicaal Digitaal’ van de Vlaamse Regering.

   Zowel de Vlaamse als de federale overheid zijn zich ook bewust van de problematiek van administratieve planlast. Beide bestuursniveaus voeren projecten uit om de planlast via digitalisering aan te pakken. Nu slaan AgODi en AHOVOKS voor het project ASR de handen in elkaar met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

   ASR staat voor ‘Aangifte Sociale Risico’s’.

   Lees meer
 •  

  instap_kleuterklas_square.jpgInstappen in het kleuteronderwijs

  • In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

   Dat kan na elke schoolvakantie:
   •   na de grote vakantie;
   •   na de herfstvakantie;
   •   na de kerstvakantie;
   •   na de krokusvakantie;
   •   na de paasvakantie;
   •   daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

   Lees meer

    

 •  

  secretariaatsmedewerker_square.jpgOpleidingen voor secretariaatsmedewerkers Basisonderwijs

  • ABC-cursus voor nieuwe medewerkers secretariaat in het Basisonderwijs

   In januari 2016 organiseert AgoDi een tweedaagse ABC-cursus voor administratieve medewerkers die in dienst zijn getreden vanaf 1 september 2015. Na een introductie over AgoDi en een kennismaking met de website van onderwijs, komt scholenmaterie aan bod en brengen de cursisten een bezoek aan het schoolbeheerteam en het werkstation. De tweede dag gaat over personeelsmaterie. De cursus vindt plaats op 11 en 19 januari 2016 in Brussel. Inschrijven kan vanaf 1 december 2015.

   Lees meer

   Thematische opleidingen voor secretariaatsmedewerkers in het Basisonderwijs

   Vanaf 7 januari zijn er ook opleidingen over specifieke thema’s binnen scholen- en personeelsmaterie. De thematische opleidingen worden in Brussel, Leuven en Gent georganiseerd. Inschrijven gebeurt per module en kan vanaf 1 december 2015.

   Lees meer
 •  

  job_onderwijs_square.jpgJob in het onderwijs

  • Ambieer je een job in het onderwijs?

   Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

   Op deze site vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

   Lees meer

   The Big Five voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

   Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

   Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

   Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

   In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op
   5 belangrijke thema’s.

Opleidingen schoolsecretariaten