Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Het salarissysteem voor het onderwijspersoneel is grondig vernieuwd. AGODI biedt vanaf 29 september online een nieuwe salarisbrief aan.

Alle personeelsleden kunnen vanaf dan hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.

Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op de nieuwe salarisbrief. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen.

Meer informatie over de nieuwe salarisbrief

Leerplicht voor alle 6- tot 18-jarigen

Méér hierover lees je op de pagina: leerplicht

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - Oktober 2017

Maandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

onthaalonderwijs_500x350.jpg
Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers 2014-2016 - 2 juni 2017

Het tweejaarlijks rapport OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is beschikbaar. Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Zo kunnen de leerlingen zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Lees hier het nieuwe rapport: Jaarrapport Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN) 2014-2016

Instappen in het kleuteronderwijs

job_onderwijs

In een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop 2,5-jarigen naar school kunnen gaan.

Dat kan na elke schoolvakantie:

  •   na de grote vakantie;
  •   na de herfstvakantie;
  •   na de kerstvakantie;
  •   na de krokusvakantie;
  •   na de paasvakantie;
    daarnaast is er ook nog een instapmoment op 1 februari en na Hemelvaartsdag.

Lees meer

The 'Big Five' voor Nederlandse leerkrachten (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen perfect ingeschakeld worden in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI somt de voorwaarden en de manier waarop je kan solliciteren, zie 'Een job in het onderwijs', voor je op.

Voor je de stap naar het Vlaamse onderwijs zet is het handig over bijkomende informatie te beschikken.

In samenwerking met de collega’s van het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen biedt het Agentschap voor Onderwijsdiensten alvast een blik op 5 belangrijke thema’s.

Problematische afwezigheid en tucht

De cijfers over problematische afwezigheid en tucht voor het schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar.

In deze tabellen lees je hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.

Periodiek klantentevredenheidsonderzoek AGODI

Vanaf 9-10-2017 tot en met 11-11-2017 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten een klantentevredenheidsonderzoek.

Het onderzoeksbureau GFK zal in opdracht van AGODI een aantal willekeurige personeelsleden, directies en secretariaatsmedewerkers contacteren. Het onderzoek is vertrouwelijk en verloopt volledig anoniem. Krijg je de vragenlijst, vul die dan zeker in!

Meer over het klantentevredenheidsonderzoek van AGODI

AGODI organiseert ABC-opleiding

AGODI organiseerde in september opnieuw een tweedaagse ABC-opleiding. Tijdens die opleiding ontdekten 60 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het BaO en meer dan 80 nieuwe secretariaatsmedewerkers van het SO alles van het ABC van de onderwijswetgeving.

Bovendien maakten ze kennis met de dossierbeheerder van hun werkstation en hun schoolbeheerteam. Een interessante ervaring!

Kon je er niet bij zijn, maar ben je ook geïnteresseerd in de opleiding? In januari 2018 vindt ze voor het basisonderwijs nog een keer dit schooljaar plaats. Lees meer over de ABC-opleiding via de website van de AGODI-Academie.

Opleidingen schoolsecretariaten SO, BuSO en DKO - schooljaar 2017-2018

De AGODI-academie organiseert vanaf oktober 2017 thematische opleidingen voor medewerkers van leerlingen- en personeelssecretariaten van het secundair, buitengewoon secundair en deeltijds kunstonderwijs.

AGODI organiseerde infosessie nieuwigheden in alle provincies

Voor het eerst dit schooljaar bezocht AGODI alle provincies om de nieuwigheden in de reglementering uit de doeken te doen voor het basisonderwijs. Alle maatregelen vanaf september 2017 kwamen aan bod. AGODI probeert zo de schoolsecretariaten nog beter te ondersteunen. We hopen hiervan een jaarlijkse afspraak te maken. Tot de volgende keer?

Meer informatie over de infosessies

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Wie komt in aanmerking en welke school hoort bij welk ondersteuningsnetwerk?

Betaling saldo werkingsmiddelen

Eind juni betaalde AGODI het saldo van de werkingsmiddelen van de scholen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de internaten, het DBSO en het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast betaalde het agentschap ook het saldo van de integratietoelagen in het basisonderwijs en het BuSO, de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs, het saldo van de nascholingsmiddelen in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

De dienstbrieven vindt u terug op Mijn Onderwijs.

Bezoek AGODI aan Maria-Boodschap Lyceum Brussel - 18 september 2017
Lyceum Maria Boodschap Brussel

Op 18 september bracht het cova van AGODI een bezoek aan het Maria-Boodschap Lyceum.

Het lyceum is gelegen in het centrum van Brussel en kent een zeer divers leerlingenpubliek.
Lees meer

Job in het onderwijs

job_onderwijs_square.jpg

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

agodi_academie_square.jpg

De AGODI - Academie organiseert opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten in het Basisonderwijs, het Secundair onderwijs, het Deeltijds kunstonderwijs en de CLB's.

Meer informatie en inschrijving