2de Ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert het Algemeen-Nederlands Verbond de 2de ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg.

De bedoeling is moeilijkheden of mogelijkheden om over de grens samen te werken bespreekbaar te maken ten voordele van onderwijs, van het personeel en van de leerlingen/studenten. AGODI is alvast aanwezig en ondersteunt de workshop "Arbeidsmarkt Onderwijs"

Meer info en inschrijven?

AGODI nieuwsbrief 28/02/2019

pdf bestandNieuwsbrief_februari_2019.pdf (851 kB)

Op deze pagina vind je ook de vorige nieuwsbrieven.

 

Betaling voorschot werkingsmiddelen

Op 31/01/2019 betaalde AGODI het voorschot van de werkingsmiddelen van de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en de internaten, en de bijkomende werkingsmiddelen internaten. De dienstbrieven vind je terug op Mijn Onderwijs.

Rapport ziekteverzuim Vlaams onderwijspersoneel

De tendensen op het vlak van afwezigheid wegens ziekte in 2017.

Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) in duaal leren

Vanaf 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellings-
ondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen.

Monitor lerarenplatform

Vanaf 21 december 2018 kunnen directies en secretariaatsmedewerkers voor hun samenwerkingsplatform het inzetbaarheidspercentage van het lerarenplatform bekijken. Ze vinden er ook een overzicht van alle aanstellingen en vervangingsopdrachten in hun eigen school. Wekelijks zien ze de recentste gegevens.

Aanmelden gebeurt via Mijn Onderwijs. Gebruikers moeten toegang hebben tot het thema 'Personeel vertrouwelijk'. Ga naar Mijn Onderwijs om de monitor te bekijken en bekijk het instructiefilmpje op onze website.

Adreswijziging na fusie gemeenten

Op 1 januari 2019 fusioneren enkele gemeenten in Vlaanderen. Dat heeft een gevolg voor de personeelsleden uit die gemeenten en hun adres zoals gekend bij AGODI. Lees hier wat dat voor jouw school als gevolg heeft.

Cover jaarverslag 2017 AGODI

Het jaarverslag 2017 is gepubliceerd. Lees het hier.

Eindejaarstoelage 2018

De eindejaarstoelage wordt uitbetaald op vrijdag 21 december 2018. Informatie over de berekening van de eindejaarstoelage vind je hier.

Workshop diversiteit op school

Onderwijstalent en AGODI organiseren op 12/12 in Antwerpen een interactieve workshop voor werkzoekende leerkrachten, over diversiteit in de multiculturele school. 

Meer info en inschrijven kan via de website van Onderwijstalent.

Salarisoverzicht voor schoolbesturen

Vanaf eind november 2018 biedt AGODI aan de schoolbesturen een salarisoverzicht op maat aan. Schoolbesturen vinden dit overzicht als CSV-bestand op Mijn Onderwijs.

Salarisoverzicht in pdf-formaat

Om tegemoet te komen aan een aantal vragen vanuit het onderwijsveld, biedt AGODI het salarisoverzicht van de betaling oktober 2018 ook als een pdf-bestand aan. Het pdf-bestand geeft een samenvatting van de meest relevante gegevens. Meer informatie vind je via deze link.

Klantentevredenheidsonderzoek 2017

Eind vorig jaar organiseerde AGODI een klantentevreden-
heidsonderzoek naar de tevredenheid van onderwijspersoneel, schoolsecretariaten en directies. Lees meer op de pagina klantentevredenheid, of open de resultaten hier: pdf bestandAGODI_Resultaten_tevredenheidsonderzoek 2017_web.pdf (1.84 MB)

Infosessie groeipakket

kinderbijslag wordt groeipakket

Vanaf 01/01/2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over, die vanaf dan 'groeipakket' heet.

Kind&Gezin en de AGODI-academie informeren samen. Schrijf je in voor een sessie in Gent, Leuven of Brussel.

Hertelling uren-leraar Capaciteit

Vanaf schooljaar 2018-19 kunnen scholen met een grote leerlingentoe of -afname in het eerste leerjaar A en B in aanmerking komen voor een herberekening van het pakket uren-leraar op 1/10. De hertelling geldt alleen voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap.

Lees meer

Lerarenplatform

Een jaar lang werken in het onderwijs?
Lees meer over het lerarenplatform.

Basisonderwijs: LED als authentieke gegevensbron

Voor de ambten van onderwijzer (ASV) en kleuteronderwijzer (ASV) worden vanaf 1/9 geen kopies van bekwaamheidsbewijzen meer naar AGODI gestuurd. De Leer- en ErvaringsDatabank (LED)  is erkend als authentieke gegevensbron.

infosessie DKO: niveaudecreet en uitvoeringsbesluit

Op 27, 28, 30 en 31 augustus organiseert AGODI infosessies over het nieuwe niveaudecreet en uitvoeringsbesluit. Meer info en inschrijven.

Leerplicht voor alle 6- tot 18-jarigen

Méér hierover lees je op de pagina: leerplicht

Kleuterparticipatie en instappen in het kleuteronderwijs

Aanwezigheden kleuters in het kleuteronderwijs

Tweede kleuterparticipatierapport gepubliceerd

AGODI publiceerde op maandag 23 april voor de tweede keer een kleuterparticipatierapport voor schooljaar 2017-2018 via 'Mijn Onderwijs'. Dit rapport bevat gegevens over kleuteraanwezigheden tot de paasvakantie.

Meer over kleuterparticipatie

Ronde van Vlaanderen voor directies 2018

De Ronde van Vlaanderen, de jaarlijkse infosessies voor directies over nieuwe regelgeving en beleidsmatig relevante thema's, ging dit jaar opnieuw door in de vijf provincies.
Meer informatie, presentaties en foto's

Privacyverklaring AGODI

Lees hier onze privacyverklaring.

Fiscale fiche vanaf 4 mei 2018 alleen online

Vanaf 4 mei 2018 vind je je fiscale fiche voor het invullen van je belastingaangifte terug op de salariswebsite. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) zorgt zo voor de verdere digitalisering van je salarisgegevens. Je krijgt de fiscale fiche dus niet meer op papier.

Meer informatie en veelgestelde vragen vind je op de pagina: Fiscale fiche digitaal.

Respecteer ieders privacy

brochure gegevensbescherming in het onderwijsOp 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels staat de verordening bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

Overheden, bedrijven en andere organisaties moeten aan die regelgeving voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Ook onderwijsinstellingen vallen onder de AVG.

Hoe kan je aan de AVG voldoen? Lees meer op de pagina over gegevensbescherming in het onderwijs.

online salarisbrief nog klantvriendelijker

salarisbrief brilSinds september 2017 kan ieder personeelslid zijn salarisbrief online raadplegen.

Via 'Mijn Onderwijs' zijn nu ook bijkomende gegevens beschikbaar:
de personeelsleden kunnen via hun persoonlijke voorkeur meer opvragen zoals brutosalaris, afhoudingen, toelagen…. Zij kunnen meteen doorklikken naar de informatie die zij willen zien.

Lees meer in de aangepaste omzendbrief

Meer informatie over de nieuwe salarisbrief

Elektronisch salarisoverzicht voor alle onderwijsinstellingen

Sinds 30/11/2017 biedt AGODI de schoollisting, de maandelijkse overzichtslijst van de salarissen, in digitale vorm aan via Mijn Onderwijs. Vanaf dan spreken we over salarisoverzicht.

Vanaf dan kunnen alle instellingen hun salarisgegevens digitaal downloaden en hergebruiken.

Dank zij deze vernieuwing draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.

AGODI jaarverslag 2016

Jaarverslag van AGODI voor 2016In het negende jaarverslag leest u hoe AGODI in 2016 zijn missie 'Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs' waarmaakte.

We actualiseerden, samen met de medewerkers, onze visie en maakten van de gelegenheid gebruik om nieuwe accenten te leggen voor onze dienstverlening en interne organisatie.

Naast een degelijke dienstverlening voor scholen, ouders, leerlingen en personeelsleden – waar onze medewerkers zich elke dag voor inzetten – werkten we verder aan innovatieve IT-projecten.

Lees verder in het jaarrapport waar een uitgebreide waaier aan gegevens en cijfers te vinden zijn.

Cijfermateriaal onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers - februari 2019

Onthaalonderwijs: Een jong kind laat iets zien.Driemaandelijks updaten we de cijfers over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Je vindt hier de gegevens over het aantal leerlingen en het aantal scholen dat onthaalonderwijs inricht.
Lees meer

Problematische afwezigheid en tucht

De cijfers over problematische afwezigheid en tucht voor het schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar.

In deze tabellen lees je hoeveel leerlingen problematisch afwezig waren en hoeveel leerlingen in het secundair onderwijs definitief van de school uitgesloten werden.

Job in het onderwijs

Job in het onderwijs: Een leraar in een klein leslokaal die voor zich uitstaart.

Ambieer je een job in het onderwijs?

Misschien denk je meteen aan een job als leerkracht, maar het onderwijs heeft veel meer in petto.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende jobs in het onderwijs, hoe je solliciteert, welke documenten je nodig hebt bij een indiensttreding en hoeveel je zal verdienen.

Nederlandse leerkrachten in het Vlaamse onderwijs (grensarbeid)

Nederlandse leerkrachten kunnen werken in het Vlaamse onderwijs. Je kan onder dezelfde voorwaarden aan de slag als je Vlaamse collega’s. Lees meer over voorwaarden, solliciteren, fiscaliteit, ...

Hervorming DKO:
website bekwaamheidsbewijzen

De website bekwaamheidsbewijzen voor 2018-19 is klaar!
Op deze pagina vind je ook de concordantiezoeker.

Ondernemingsplan AGODI 2018

Het ondernemingsplan 2018 van AGODI staat online. Je kan het inkijken op de pagina met de missie en visie.

Nieuw rapport Huisonderwijs

huisonderwijs_2015-2016_2016-2017_100x150.jpgHet nieuwe rapport Huisonderwijs is er. In 2015-2016 registreerden we 315 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 573 in het secundair onderwijs. Een schooljaar later ging het om 367 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 616 in het secundair onderwijs.

Benieuwd naar meer? Lees het volledige rapport.

Speciale Onderwijsleermiddelen rapport 2015 en 2016

Rapport speciale onderwijsleermiddelen 2015 en 2016De cijfers voor kalenderjaar 2015 en 2016 laten een stijging zien van zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragers speciale onderwijsleermiddelen. In 2015 ontving AGODI 840 aanvragen en in 2016 kreeg AGODI 876 aanvragen. Het aantal ingevulde tolkuren blijft ook in 2015 en 2016 verder stijgen.

In 2015 besteedde de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) 1.364.157,41 euro budget, in 2016 was dat 1.708.680,70 euro. Na een daling in 2015 stijgt het bestede budget opnieuw in 2016.

Dat en nog veel meer lees je in het jaarrapport

Rapport leerplicht 2015-2016

Rapport Leerplicht 2015-2016Het rapport Leerplicht 2015-2016 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?' is beschikbaar.

 

Bekijk hier het rapport en bijhorende bestanden

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Wie komt in aanmerking en welke school hoort bij welk ondersteuningsnetwerk?

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Was je jonger dan 25 jaar op 31 december 2017 en ben je in 2017 afgestudeerd ?

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters.  Je schoolsecretariaat kan u hierover verder informeren.  Stuur het ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar uw werkstation.

Meer lees je in de omzendbrief PERS/2005/07.

  Vacatures

De afdeling ICT van het agentschap voor onderwijsdiensten zoekt 1 adjunct van de directeur:

2 x 2 studenten in overleg in een leslokaal

De AGODI-Academie organiseert opleidingen voor secretariaats-medewerkers.